Uploaded by bekasyldastan

Кәсіпкерлік экономиканың негіздер данагүл

advertisement
Академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Кәсіпкерлік экономиканың
негіздер
Жасаған :Жуанышбекова.Д
Тексерген:Жакина.Г
Кәсіпкерлік өндіріс факторы ретінде. Кәсіпкерліктің алғашқы теориялық тұжырымдамасы
Ричард Контильонның (Richard Cantillion) 1725-1730 жылдардағы еңбектерінде
сипатталды. Бұдан кейінгі 250 жылдың ішінде кәсіпкерлік теориясы әртүрлі ғалымдар мен
экономистердің еңбектерінде дамытылды, олар кәсіпкерлік қызмет өндірістің аса
маңызды факторларының бірі болып табылады деп есептеді.
Кәсіпкерлік қызмет – өндірістің ерекшелік факторы, ол қоғамдық қажеттіліктерді
қанағаттандыруға және кәсіпкердің жеке пайдасын немемсе кірісін алуға жағдай жасайды.
Кәсіпкерлік – бұл өндірістің ерекшк факторы, өйткені арнаулы білімді, шеберліктер мен
дағдыларды талап етеді. Кәсіпкерлік кірісті барынша арттыру мақсатымен еңбекті капитал
мен табиғи ресурстарды неғұрлым тиімді арақатынастарда біріктіруді жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік – бұл шаруашылық жүргізу әдісі және экономикалық ойлаудың ерекше үлгісі.
Кәсіпкер меңгеруі тиіс қасиеттер:
қабылданған шешімдер үшін жауапкершілік;
коммерциялық табыс жетістігіне қарай бағытталу;
жаңашылдық, іскерлік, икемділік, тәуекелге бару қабілеттілігі.
Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері 24-сызбаға сәйкес жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) мен заңды тұлғалар (коммерциялық және
коммерциялық емес ұйымдар) болып табылады.
кәсіпкерлік қызметтің субъектілері
Жеке кәсіпкерлер – бұл заңнамада белгіленген тәртіппен, кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын тұлғалар.
Жеке кәсіпкерлер барлық міндеттемелер бойынша толық мүліктік жауапкершілігімен сипатталады.
Заңды тұлға – бұл жеке мүлікті иеленген, өз атынан азаматтық құқықтар мен міндеттерді иеленетін, арбитраждық сотта талапкер және
жауапкер болып әрекет ететін ұйым.
Барлық заңды тұлғалар коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарға бөлінеді.
Кәсіпкерлікті дамытудың мақсаттары мен факторлары.
Кәсіпкерлік қызмң мақсаты мен феттіакторлары, негізінен, фирманың тұжырымдамалық идеяларынан келіп шығады. (25-сызба).
Назарларынызға рахмет!
Download