Rozdílová zkouška 2.ročník 1. Pololetí 1. / Napište číslicí. двести

advertisement
Rozdílová zkouška 2.ročník 1. Pololetí
1. / Napište číslicí.
двести шестьдесят два - …………………………
семьсот двадцать девять - ………………………
четыреста сорок один - …………………………
сто девяносто - …………………………
триста семь - …………………………
девяносто восемь - …………………………
2. / Doplňte sloveso есть.
Мы часто …………………………………… фрукты.
Почему они не ……………………………………суп?
Я не …………………………………… мясо, я вегетарианец.
Что вы …………………………………… на завтрак?
Почему ты ничего не ……………………………………?
Моя сестра мало ……………………………………
3. / Doplňte sloveso пить.
Мой брат не ……………………………………. молоко.
Почему ты не ……………………………………?
Бабушка …………………………………… кофе с молоком.
Они …………………………………… только воду.
Вы …………………………………… очень мало воды!
Мы не …………………………………… пиво.
4. Napište antonyma.
добрый - ……………………………………
весёлый - ……………………………………
воспитанный - ……………………………………
хвастливый - ……………………………………
ленивый - ……………………………………
плохой - ……………………………………
5. Napište krátkou charakteristiku někoho z rodiny – jak se jmenuje, kolik je
jí/mu let, co rád/a dělá/jaká/jaký je a čím se chce stát.
Download