PRICELIST MEDPARK MEDPARK PRICELIST ПРАЙС

Реклама
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
PRICELIST MEDPARK
* Această listă are un caracter informativ şi reprezintă doar un extras din serviciile medicale prestate de
către spital. Pentru a consulta lista completă, vă rugăm să ne contactaţi la 022 40 00 40.
MEDPARK PRICELIST
*This list has an informative purpose and repreyents onlz an extract from medical services provided by
Medpark. For full pricelist information, please contact us at 022 40 00 40.
ПРАЙС-ЛИСТ MEDPARK
*Этот список является ориентировочным и представляет лишь часть медицинских услуг,
предоставляемых нашей больницей. Для получения полного списка, пожалуйста, свяжитесь с нами
по 022 40 00 40
Page | 1
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
SERVICII DE SPITALIZARE/ADMISSION SERVICES/УСЛУГИ ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
1 zi în terapie intensivă
1 day in intensive care unit
один день в интенсивной терапии
1 zi de spitalizare în salon standard
1 day of stay in a standard room
1 день госпитализации в стандартной палате
1 zi de spitalizare în salon VIP
1 day of stay in VIP room
1 день госпитализации в VIP палате
MDL
2.000
1.750
4.000
Указанная цена включает
Медицинское обследование и
наблюдение пациента лечащим врачом
Пакет лабораторных анализов: общий
анализ крови, общий анализ мочи
СОЭ, С-реактивного белка (по
рекоммендации врач/а)
Проведение рекомендованного
лечения, плюс необходимый
медицинский уход
Проживание
Питание (для пациента)
Другие лабораторные исследования,
междисциплинарные консультации
(включая университетских научных
сотрудников и профессоров),
применяемые лекарства (из отделения)
оплачиваются отдельно и будут
представлены в детальном счете.
* Alte costuri sunt incluse în tariful intervenţiei chirurgicale
* Other costs are included in the price of the surgery
* Другие расходы включены в стоимость операции
Prețul afișat include
Examenul medical al pacientului de către
medicul curant
Pachet analize de laborator: 1 analiza
hematologică, 1 analiza generală a urinei,
1 VSH, 1 proteina C reactivă (la
recomandarea medicului)
Administrarea tratamentului recomandat,
plus manevre de îngrijire medicală
Cazare
Masa (pentru pacient)
Alte explorări de laborator, consultaţii
medicale interdisciplinare (inclusiv a
profesorilor şi conferenţiarilor universitari)
şi medicamentele utilizate (din secție) vor
fi taxate separat şi se vor regăsi în factura
detaliată.
Page | 2
The displayed price includes
Patient examination by attending physician
Laboratory test package: 1 General blood
test, 1 Urinalisys, ESR, 1 C-Reactive
protein (if recommended by doctor)
Administration of prescribed treatment plus
the required healthcare
Acommodation
Food (for patient)
Other laboratory investigations,
interdisciplinary consultations (including of
proffesors and unversity lecturer) and used
medications(from department) will be
charged separately and will be included in
the detailed invoice.
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
PROCEDURI MEDICALE/ MANIPULĂRI/MEDICAL PROCEDURES/MANIPULATIONS/МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОЦЕДУРЫ/ МАНИПУЛЯЦИИ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Aerosoli (o şedinţă)
1
Aerosols (one session)
Ингаляция (1 процедура)
Injecţie intramusculară
2
Intramuscular injection
Внутримышечная иньекция
Injecţie intravenoasă
3
Intravenous injection
Внутривенная иньекция
Injecţie intravenoasă secundară
4
Secondary intravenous injection
Повторная внутривенная инъекция
Injecţie subcutanată
5
Subcutaneous injection
Подкожная иньекция
Lavaj gastric
6
Gastric lavage
Промывание желудка
Măsurarea glicemiei cu glucotestul
7
Glucose measurement with glucotest
Измерение сахара крови глюготестом
Măsurarea temperaturii corpului
8
Body temperature measurement
Измерение температуры тела
Măsurarea tensiunii arteriale
9
Blood pressure measurement
Измерение артериального давления
Montare branulă
10
Cannula mounting
Введение внутривенного катетера
Pansament simplu *
11
Simple bandage *
Наложение повязки *
Perfuzie (montare+perfuzor)
12
Perfusion (installation+perfuzor)
Перфузия (установка+вливания)
Vaccina Infanrix Hexa( contra Poliomelitei, Hepatitei B, Difteriei, Titaniusului, Pertusisului, HIB)/
13
Вакцина Infanrix Hexa (против полиомиелита, гепатита В, Difteriei, Коклюша, ХИБ)/
Infanrix Hexa vaccine (against Poliomelitei, Hepatitei B, Difteriei, Titaniusului, Pertusisului, HIB)
Vaccina Infanrix DT (contra Difteria,Titanius,Pertusisul)/ Вакцин Infanrix DT (против дифтерии,
14
столбняка, коклюша)/ Infanrix DT vaccine Diphtheria,Tetanus,Pertussis)
Vaccina Priorix (contra Rujeolei, Rubeoliei,Orionului)/ Вакцина Приорикс (против кори, краснухи,
15
эпидемического паротита)/ Priorix vaccine (against measles, rubella, mumps)
Vaccina Synflorix ( contra Pneumococului)/ Synflorix вакцина (против пневмококковой)/ Synflorix
16
vaccine (against pneumococcal)
Vaccina Rotarix ( contra Rotavirusului)/ Вакцина Ротарикс (против ротавируса)/ Rotarix vaccine
17
(against Rotavirus)
18
19
20
Vaccina Poliosabin (contra Poliomielitei)/ Вакцина Poliosabin (против полиомиелита)/ Poliosabin
vaccine (against polio)
Vaccina Engerix B 0,5 (contra Hepatitei B pediatric)/ Вакцина Engerix B 0.5 (против Гепатита В
детям)/ Engerix B 0,5 vaccine (against Hepatitei B phediatric)
Vaccina Engerix B 1( contra Hepatitei B la adulti)/ Вакцина Engerix B 1 (против Гепатита В
взрослым)/ Engerix B 1 vaccine (againstHepatitei B adults)
Page | 3
MDL
110
80
150
70
80
200
100
40
75
150
150
300
1500
500
400
1350
550
250
210
320
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
CONSULTAŢII MEDICI/CONSULTATIONS/КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Consultaţia medicului specialist
1
Consultation to the specialist doctor
Kонсультация доктора специалиста
Consultaţia la conferenţiar universitar
2
Consultation to the associate Professor
Kонсультация доцентa кафедры
Consultaţia la profesor
3
Consultation to the professor
Kонсультация профессора
Consultaţia de urgenţă
4
Urgent consultation
Срочная kонсультация
Consultaţia de urgenţă/Pediatrie
5
Urgent consultation/ Pediatric
Срочная kонсультация/ педиатра
MDL
400
490
550
400
490
Consultaţia nu se va achita în cazul în care pacientul se va adresa la medic în decurs de 12 zile de la prima consultaţie.
The patient will not pay for the consultation if he is addressing repeatedly to the doctot within 12 days from the first consultation
Пациент не будет платить за консультацию, если он обращается к врачу повторно в течение 12 дней с первой
консультации
Page | 4
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
CHIRURGIA/SURGERY/ХИРУРГИЯ
Chirurgia generală/General surgery/Общая хирургия
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Apendicectomia în apendicita acută
1
Appendectomy in acute appendicitis
Аппендэктомия при остром аппендиците
Apendicectomia în apendicita cronică
2
Appendectomy in chronic appendicitis
Аппендэктомия при хроническим аппендиците
Apendicectomia în peritonita difuză
3
Appendectomy in diffuse peritonitis
Аппендэктомия при разлитом перитоните
Lichidarea ocluziei intestinale
4
Liquidation intestinal obstruction
Ликвидация кишечной непроходимости
Colecistectomia cu sanarea cavităţii abdominale pentru peritonită
5
Cholecystectomy with abdominal cavity readjustment for peritonitis
Холецистэктомия c санацией брюшной полости при перитонита
Colecistectomia în tratamentul colecistitei acute
6
Cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis
Холецистэктомия при лечении острого холецистита
Coledocolitotomia în tratamentul colecistitei cronice litiazice
7
Choledocholithotomy in the treatment of chronic cholecystitis lithiasis
Xоледохолитотомия в лечении хронического холецистита образование камней
Hernioplastia herniei abdominale
8
Hernioplasty of abdominal hernia
Герниопластика грыжа живота
Hernioplastia herniei femorale libere
9
Hernioplasty of free femoral hernia
Герниопластика при свободнoй бедренной грыже
Hernioplastia herniei inghinale libere bilaterale
10 Hernioplasty of bilateral free inguinal hernia
Герниопластика двусторонней cвободнoй паховой грыжи
Hernioplastia herniei inghinale libere unilaterale
11 Hernioplasty of unilateral free inguinal hernia
Герниопластика одностороннeй cвободнoй паховой грыжи
Hernioplastia herniei ombilicale libere
12 Hernioplasty of free umbilical hernia
Герниопластика при свободнoй пупочной грыже
Hernioplastia pentru eventraţie postoperatorie liberă
13 Hernioplasty for postoperative free eventration
Герниопластика при свободнoй послеоперационнoй эвентрацией
Înlăturarea formaţiunilor de volum (aterom, lipom, higrom)
14 Removing volume formations (atheroma, lipoma, higroma)
Удаление объем образований (атеромы, липомы, гигромы)
Excizia diverticulului Meckel
15 Excision of Meckel's diverticulum
Удаление дивертикула Меккеля
Hernioplastia herniei femorale strangulate
16 Hernioplasty of strangulated femoral hernia
Герниопластика при ущемленной бедренной грыже
Hernioplastia herniei inghinale strangulate
17 Hernioplasty of strangulated inguinal hernia
Герниопластика при ущемленной паховой грыжи
Hernioplastia herniei ombilicale strangulate
18 Hernioplasty of strangulated umbilical hernia
Герниопластика при ущемленной пупочной грыже
Hernioplastia pentru eventraţie postoperatorie strangulată
19 Hernioplasty for postoperative strangulated eventration
Герниопластика при ущемленной послеоперационнoй эвентрацией
Page | 5
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
15.000
3 zile
13.000
3 zile
20.000
5 zile
20.000
5 zile
30.000
7 zile
20.000
5 zile
23.000
5 zile
15.000
3 zile
10.000
3 zile
15.000
4 zile
13.000
3 zile
10.000
3 zile
18.000
4 zile
2.400
0 zile
15.000
3 zile
17.000
3 zile
17.000
3 zile
13.000
3 zile
20.000
3 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
20
21
22
23
24
25
26
27
Extracţia insectelor din alte regiuni ale corpului (Căpuşa)
Extraction of insects from other parts of the body (tick)
Удаление насекомых из других части тела (клещ )
Înlăturarea unghiei încarnate (onixis)
Removing ingrown nail (onixis)
Удаление вросшего ногтя (ониксиз)
Înlăturarea unghiei încarnate (winograde)
Winograd technique ingrown fingernail
Удаление вросшего ногтя (Техника виноград)
Apendicectomia laparoscopică
Laparoscopic appendectomy
Лапароскопическая аппендэктомия
Colecistectomia laparoscopică
Laparoscopic cholecystectomy
Лапароскопическая холецистэктомия
Laparoscopia diagnostică
Diagnostic laparoscopy
Диагностическая лапароскопия
Tratamentul chirurgical laparoscopic al herniei hiatale
Laparoscopic surgical treatment of hiatal hernia
Лапароскопическое хирургическое лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Mica intervenție chirurgicală/C hirurgie generală
Minor surgery/General surgery
Малое хирургическое вмешательство/Общая хирургия
150
0 zile
750
0 zile
3000
0 zile
15.000
3 zile
13.500
3 zile
5.000
1 zi
15.000
3 zile
2.000
0
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
9.000
3 zile
8.000
1 zi
10.000
1 zi
12.000
3 zile
500
0
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
32.000
4 zile
30.000
5 zile
27.500
4 zile
27.500
4 zile
20.000
4 zile
Proctologia/Proctology/Проктология
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Excizia fistulei pararectale
1
Excision of pararectal fistula
Удаление параректального свища
Excizia fisurii anale
2
Excision of anal fistula
Удаление анальной трещины
Excizia sinusului pilonidal
3
Excision of pilonidal sinus
Удаление епителиального копчикого хода
Hemoroidectomia – operaţia Milligan-Morgan, Ferguson
4
Ferguson and Milligan-Morgan hemorrhoidectomy
Геморроидэктомия – операция Milligan-Morgan и Ferguson
Rectoscopie
5
Rectoscopy
Pестоскопия
Neurochirurgia/ Neurosurgery/Нейрохирургия
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Embolizarea endovasculară a anevrismului cerebral
1
Endovascular embolization of cerebral aneurysm
Эндоваскулярная эмболизация головного аневризма
Fuziune occipito-cervicală (fără costul sistemei de fixare)
2
Occipitocervical fusion (stabilizing system cost not included)
Окципито – цервикальное слияние уровень (стоимость системы стабилизации не вкл.)
Înlăturarea hematomului epidural
3
Epidural haematoma removal
Удаление эпидуральной гематомы
Înlăturarea hematomului subdural acut
4
Acute subdural haematoma removal
Удаление субдуральной гематомы
Tratamentul chirurgical al herniei de disc lombare (doctor extern)
5
Lumbar disc hernia surgery (external doctor)
Хирургическое лечение грыжи диска люмбальной области(приглашенный врач)
Page | 6
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
6
7
8
9
10
Tratamentul chirurgical al herniei de disc lombare (doctor Medpark)
Lumbar disc hernia surgery (Medpark doctor)
Хирургическое лечение грыжи диска люмбальной области(врач Медпарк)
Tratamentul chirurgical al infarctului cerebral
Cerebral infarct surgery
Xирургическое лечение инфаркта мозга
Tumori a măduvei spinale și corpurilor vertebrale
Spinal cord and vertebral body tumors
Oпухоли спинного мозга и тел позвоночника
Tumori benigne ale hipofizei
Benign hypophysis tumors
Доброкачественые опухоли гипофиза
Tumori gliale intracerebrale ale creierului
Intracerebral glial tumors of brain
Глиальные внутримозговые опухоли мозга
12.500
4 zile
36.000
6 zile
36.000
7 zile
42.000
7 zile
38.000
7 zile
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
5.000
1 zi
25.000
5 zile
10.000
2 zile
1.100
0
9.000
1 zi
12.000
2 zile
11.000
3 zile
6.000
1 zi
13.000
3 zile
12.500
3 zile
12.000
1 zi
Urologia/Urology/Урология
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Circumcizia
1
Circumcision
Обрезание (Циркумцизия)
Cistectomia radicală
2
Radical cystectomy
Радикальная цистектомия
Cistolitotomia
3
Cystolithotomy
Цистолитотомия
Cistoscopie diagnostică, biopsie
4
Diagnostic cystoscopy, biopsy
Диагностическая цистоскопия, биопсия
Corecţia chirurgicală a cistocelului
5
Cystocele surgical correction
Хирургическая коррекция цистоцелла
Hidrocel
6
Hydricele
Гидроцеле/водянка яичка
Rezecţia chistului renal
7
Renal cyst excision
Резекция почечной кисты
Rezecţia polipului uretral
8
Urethral polyps excision
Резекция уретрального полипа
Rezecţia transuretrală a prostatei (TURP)
9
Transurethral resection of the prostate (TURP)
Трансуретральная резекция простаты (ТУРП)
Rezecţia transuretrală a vezicii urinare (TURV)
10 Transurethral resection of the bladder (TURV)
Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУРV)
Tratamentul chirurgical al varicocelului
11 Varicocele surgery
Хирургическое лечение варикоцеле
Page | 7
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Ortopedia şi Traumatologia/Orthopaedics and Traumatology/Травматология и Oртопедия
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Aparat gipsat membru inferior (cu costul pansamentului gipsat) pentru maturi
Plaster cast of lower limb (the cost of plaster is included) for adults
1
Наложение гипсовой повязки нижняя конечность (стоимость гипсовой повязки
включенна) для взрослых
Aparat gipsat membru inferior (cu costul pansamentului gipsat) pentru copii
Plaster cast of lower limb (the cost of plaster is included) for children
2
Наложение гипсовой повязки нижняя конечность (стоимость гипсовой повязки
включенна) для детей
Aparat gipsat membru superior (cu costul pansamentului gipsat) pentru maturi
Plaster cast of upper limb (the cost of plaster is included) for adults
3
Наложение гипсовой повязки верхняя конечность (стоимость гипсовой повязки
включенна) для взрослых
Aparat gipsat membru superior (cu costul pansamentului gipsat) pentru copii
Plaster cast of upper limb (the cost of plaster is included) for children
4
Наложение гипсовой повязки верхняя конечность (стоимость гипсовой повязки
включенна) для детей
Corecţia bilaterală Hallux Valgus (monturi)
5
Hallux Valgus (bunions) bilateral correction
Двустороннее хирургическое лечение вальгуса
Corecţia deformaţiei „montul croitorului” al piciorului
6
Bunionette deformity of the foot correction
Корекция портного бурсита большого пальца стопы
Corecţia deformităţii piciorului
7
Correction of foot deformity
Коррекция деформации стопы
Corecţia degetului în ciocan şi în gheară (mai multe degete)
8
Hammer toe and mallet toe correction (more toes)
Коррекция молоткообразного и когтитого пальца стопы (н. Пальцев)
Corecţia degetului în ciocan şi în gheară (un deget)
9
Hammer toe and mallet toe correction (one toe)
Коррекция молоткообразного и пальца стопы (один палец)
Corecţia piciorului equinovarus, unilateral
10 Equinovarus foot correction, unilateral
Корекция эквиноварусной стопы, односторонняя
Corecţia unilaterală Hallux Valgus (monturi)
11 Hallux Valgus (bunions) unilateral correction
Односторонее хирургическое лечение вальгуса
Endoproteza genunchiului (fără costul protezei)
12 Knee endoprosthesis (the cost of prosthesis is not included)
Эндопротзирование коленного сустава (стоимость протеза не включенна)
Endoproteză totală de şold, unilateral (fără costul protezei)
13 Total unilateral hip endoprosthesis (the cost of prosthesis is not included)
Полное односторонее эндопротезирование бедра (стоимость протеза не включенна)
Îndepărtarea de material osteosinteză (tijă, placă, broşă, şurub, sîrmă)
14 Osteosynthesis material removal (rod, plate, spindle, screw, wire)
Удаление материала остеосинтеза (стержня, пластины, шпиндель, винт, проволока)
Îndepărtarea de material osteosinteză (tijă, placă, broşă, şurub, sîrmă) cu anestezie locală
15 Osteosynthesis material removal (rod, plate, spindle, screw, wire) with local anesthesia
Удаление материала остеосинтеза(стержня, пластины, шпиндель) под местной анест.
Meniscectomia artroscopică a genunchiului
16 Arthroscopic meniscectomy of the knee
Артроскопическое удаление мениска коленного сустава
Reducere deschisă a fracturii de gleznă cu fixare
17 Open reduction and fixation of ankle fracture
Открытое уменьшение перелома голени с фиксацией
Reducere închisă a fracturii cu anestezie (inclusiv costul aparatului gipsat)
18 Closed reduction of fracture with anesthesia (the cost of plaster is included)
Закрытое вправление перелома под наркозом (стоимость гипсового апарата вкл. )
Page | 8
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
1.000
0
700
0
1.000
0
700
0
25.000
3 zile
10.000
2 zile
12.000
1 zi
17.000
1 zi
10.000
1 zi
25.000
3 zile
17.000
3 zile
27.500
6 zile
35.000
5 zile
12.200
3 zile
3.000
1 zi
19.000
1 zi
19.000
5 zile
3.000
1 zi
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Reducere închisă a fracturii cu fixare percutanată cu anestezie (inclusiv aparatul gipsat)
Closed reduction of fracture with percutaneous fixation with anesthesia (the cost of plaster is
included)
Закрытое вправление перелома с чрескожной фиксацией под наркозом (стоимость
гипсового апарата включенна)
Reducere închisă a fracturii fără anestezie (inclusiv costul aparatului gipsat)
Closed reduction of fracture without anesthesia (the cost of plaster is included)
Закрытое вправление перелома без наркоза (стоимость гипсового апарата вкл)
Reducere şi osteosinteza fracturii în focar închis
Reduction and osteosynthesis of the fracture in closed outbreak
Выпрямление и фиксация (остеосинтез) переломов
Reducerea deschisă a luxaţiei articulaţiei mari şi mijlocii
Open reduction of luxation of big and medium joint
Открытое вправление вывиха крупного и среднего сустава
Reducerea deschisă a luxaţiei articulaţiei mici
Open reduction of luxation of small joint
Открытое вправление вывиха малого сустава
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mari (umăr, cot, carp, şold, genunchi, gleznă) cu AG
Closed reduction of luxation of big joint (shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle) with GA
Закрытое вправление вывиха крупного сустава (плечо, локоть, запястья, бедра, колени,
лодыжка) с общей анестезией
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mari (umăr, cot, carp, şold, genunchi, gleznă) fără AG
Closed reduction of luxation of big joint (shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle) without GA
Закрытое вправление вывиха крупного сустава (плечо, локоть, запястья, бедра, колени,
лодыжка) без общей анестезией
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mici
Closed reduction of luxation of small joint
Закрытое вправление вывиха малого сустава
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mijlocii cu anestezie generală
Closed reduction of luxation of medium joint with general anesthesia
Закрытое вправление вывиха среднего сустава с общей анестезией
Reducerea închisă a luxaţiei articulaţiei mijlocii fără anestezie generală
Closed reduction of luxation of medium joint without general anesthesia
Закрытое вправление вывиха среднего сустава без общей анестезией
Revizie de genunchi (fără costul protezei)
Knee revision(the cost of prosthesis is not included)
Ревизия колена (стоимость протеза не включенна)
Revizie de şold (fără costul protezei)
Hip revision (the cost of prosthesis is not included)
Ревизия бедра (стоимость протеза не включенна)
3.500
1 zi
2.250
1 zi
9.500
1 zi
8.500
1 zi
6.000
1 zi
3.500
1 zi
2.500
1 zi
1.500
1 zi
2.500
1 zi
1.500
1 zi
50.000
5 zile
40.000
5 zile
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
46.800
6 zile
47.000
7 zile
36.000
2 zile
20.000
3 zile
36.000
7 zile
Chirurgia coloanei vertebrale/Spine surgery/Хирургия позвоночника
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Artrodeză/scolioză (fără costul implantului)
1
Arthrodesis/scoliosis (the cost of implant is not included)
Артродез при сколиозе (стоимость имплантана не включенна)
Endocorecţia curburii scoliotice
2
Scoliotic curvature endocorrection
Ендокорекция сколиотической кривизны
Tratamentul chirurgical al torticolisului
3
Surgical treatment of torticolis
Хирургическое лечение тортиколиза
Traumă cervicală, placă + cage (fără costul implantului)
4
Cervical trauma, plate + cage (without the cost of implant)
Цервикальная травма, пластина + клетка (без стоимости имплантанта)
Tumori a corpurilor vertebrale
5
Vertebral body tumors
Oпухоли тел позвоночника
Page | 9
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
CHIRUGIA CARDIOVASCULARĂ/CARDIOVASCULAR SURGERY/СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Chirurgia cardiacă/Cardiosurgery/Кардиохирургия
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
57.000
6 zile
75.000
6 zile
75.000
6 zile
5.500
2 zile
85.000
7 zile
85.000
7 zile
85.000
7 zile
85.000
7 zile
85.000
7 zile
110.000
8 zile
132.000
10
zile
150.000
10 zile
30.000
5 zile
47.000
7 zile
25.000
7 zile
45.000
3 zile
Intervenţii chirurgicale cu circulaţie extracorporală (CEC)
Surgeries with extracorporeal circulation (ECC)
Операции с искусственноом кровообращением (ЦИК)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Plastia defectului septului atrial
Atrial septal defect repair
Пластика дефекта межпредсердной перегородки
Plastia defectului septului ventricular
Ventricular septal defect repair
Пластика дефекта межжелудочковой перегородки
Plastia defectului septului atrial şi septului ventricular
Atrial septal defect and ventricular septal defect repair
Пластика дефекта межпредсердной перегородки и межжелудочковой перегородки
Pericardiocenteză
Pericardiocentesis
Перикардиоцентез
Plastia defectului septului atrial cu redresarea venelor pulmonare aberante în atriul stîng
Atrial septal defect repair with aberrant pulmonary vein relocation into the left atrium
Пластика дефекта межпредсердной стенки с перестановкой aбберантных легочных вен
в левое предсердие
Plastia defectului septului atrial, comisurotomia valvei arterei pulmonare
Atrial septal defect repair, pulmonary artery valve commissurotomy
Пластика дефекта межпредсердной перегородки, Комисуроптомия клапана легочной
артерии
Plastia defectului septului ventricular, excizia stenozei arterei pulmonare
Ventricular septal defect repair, pulmonary artery stenosis excision
Пластика дефекта межжелудочковой перегородки, иссечение стеноза легочной артерии
Excizia membranei subaortice
Subaortic membrane excision
Удаление подаортальной мембраны
Corecţia radicală a canalului artrio-ventricular parţial
Radical repair in partial atrioventricular canal defect
Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала
Operaţia Konno
Konno operation
Операция Конно
Operaţia „Switch arterial” pentru transpoziţia vaselor magistrale
Arterial switch procedure for main vessesl transposition
Операция «артериального переключения” для транспозиции магистральных сосудов
Operaţia Ross
Ross operation
Операция Росс
Intervenţii chirurgicale fără circulaţie extracorporală (CEC)
Surgeries without extracorporeal circulation (ECC)
Операции без искусственное кровообращение (ЦИК)
Ligaturarea canalului arterial
Artery channel ligation
Перевязка артериального канала
Protezarea coarctaţiei de aortă
Prosthesis for aortic coarctation
Наложение протеза на коарктацию аорты
Banding de artera pulmonară (operaţia Muller)
Pulmonary artery banding (Muller’s procedure)
Кольцевание легочной артерии (операция Мюллер)
Implantarea electrocardiostimulatorului la copii pînă la 14 ani
Pacemaker implantation in children up to 14 years old
Имплантация электрокардиостимулятора детям до 14 лет
Page | 10
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Vicii dobândite/Acquired diseases/Приобретенные болезни
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Intervenţii chirurgicale cu circulaţie extracorporală (CEC)
Surgeries with extracorporeal circulation (ECC)
Операции с искусственноом кровообращением (ЦИК)
By pass coronarian mono sau bivascular
1
Coronary bypass in mono or bivascular lesions
By pass коронарный моно или би-сосудистый
Înlăturarea mixomului cardiac
2
Cardiac myxoma removal
Удаление доброкачественной опухоли слизистой оболочки
Protezarea valvei aortice
3
Aortal valve prosthesis
Протезирование аортального клапана
Protezarea valvei mitrale
4
Mitral valve prosthesis
Протезирование митрального клапана
Protezarea valvei tricuspide
5
Tricuspid valve prosthesis
Протезирование трехстворчатого клапана
By pass coronarian trivascular
6
Coronary trivascular by pass
By pass коронарный триваскулярный
Plastia valvei mitrale cu implantarea inelului de suport cu /fără plastia valvei tricuspide
Mitral valve repair with support ring insertion, with or without tricuspid valve repair
7
Пластика митрального клапана с имплантацией опорного кольца с или без пластики
трехстворчатого клапана
Plastia valvei mitrale şi plastia valvei aortice cu plastia valvei tricuspide
Mitral and aortal valve repair with tricuspid valve repair
8
Пластика митрального клапана и аортального клапана с пластикой трехстворчатого
клапана
Protezarea monovalvulară în endocardita infecţioasă
9
Monovalvular prosthesis in infectious endocarditis
Протезирование одного клапана в инфекционном эндокардите
Protezarea valvei aortice şi plastia valvei tricuspide
10 Aortal valve prosthesis with tricuspid valve repair
Протезирование аортального клапана и пластика трехстворчатого клапана
Protezarea valvei mitrale şi plastia valvei tricuspide
11 Mitral valve prosthesis with tricuspid valve repair
Протезирование митрального клапана и пластика трехстворчатого клапана
By pass coronarian cu protezarea monovalvulară
12 Coronary bypass with monovalvular prosthesis
By pass коронарный с моно-клапанным протезированием
By pass coronarian cu rezecţia anevrismului ventricului stîng
13 Coronary by pass with left ventricular aneurysm resection
By pass коронарный с резекцией аневризма левого желудочка
By pass coronarian în combinaţie cu operaţii pe alte arterii
14 Coronary bypass combined with other artery surgeries
By pass коронарный в сочетании с операциями на др. Артериях
Echinococoza cardiacă
15 Cardiac echinococcosis
Сердечный Эхинококкоз
Protezarea aortei ascendente cu intervenţie pe valva aortică (primul grad)
16 Ascending aorta prosthesis with intervention on aortic valve (first degree)
Протезирование восходящей аорты с вмешательством на аортальный клапан (I-cтеп.)
Protezarea aortei ascendente cu intervenţie pe valva aortică (al doilea grad)
17 Ascending aorta prosthesis with intervention on aortic valve (second degree)
Протезирование восходящей аорты с вмешательством на аортальный клапан (II-cтеп.)
Protezarea aortei ascendente cu intervenţie pe valva aortică (al treilea grad)
18 Ascending aorta prosthesis with intervention on aortic valve (third degree)
Протезирование восходящей аорты с вмешательством на аортальный клапан (III-cтеп.)
Page | 11
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
70.000
7 zile
81.000
7 zile
85.000
7 zile
81.000
7 zile
81.000
7 zile
65.000
8 zile
75.000
8 zile
75.000
8 zile
120.000
8 zile
85.000
8 zile
80.000
8 zile
80.000
10 zile
60.000
10 zile
102.000
10 zile
102.000
10 zile
85.000
10 zile
95.000
10 zile
100.000
10 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Protezarea aortei descendente
Descending aorta prosthesis
Протезирование нисходящей аорты
Protezarea bivalvulară după comisurotomie mitrală închisă
Bivalvular prosthesis after closed mitral commissurotomy
Биклапанное протезирование после закрытой митральной комиссуротомии
Protezarea bivalvulară în endocardita infecţioasă
Bivalvular prosthesis in infectious endocarditis
Протезирование двойного клапана в инфекцион. Эндокардите
Protezarea monovalvulară după comisurotomie mitrală închisă
Monovalvular prosthesis after closed mitral commissurotomy
Моноклапанное протезирование после закрытой митральной комиссуротомии
Protezarea valvei aortice cu dilatarea inelului fibros
Aortic valve prosthesis with fibrous ring dilatation
Протезирование аортального клапана с расширением волоконного кольца
Protezarea valvei mitrale şi protezarea valvei aortice
Mitral valve prosthesis and aortal valve prosthesis
Протезирование митрального клапана и аортального клапана
Protezarea valvei mitrale şi protezarea valvei aortice cu plastia valvei tricuspide
Mitral and aortal valve prosthesis with tricuspid valve repair
Протезирование митрального клапана и аортального клапана с пластикой
трехстворчатого клапана
Protezarea valvei mitrale şi protezarea valvei tricuspide
Mitral valve prosthesis with tricuspid valve repair
Протезирование митрального клапана и трехстворчатого клапана
By pass coronarian şi dublă protezare
Coronary by pass and double prosthesis
By pass коронарный и двойное протезирование
Înlăturarea tumorilor cardiace (în afară de mixom)
Heart tumor removal (except myxoma)
Удаление сердечной опухоли (кроме миксомы)
Protezarea aortei ascendente şi arcului aortic cu reimplantarea vaselor arcului
Ascending aorta and aortic arch prosthesis with arch vessel reimplantation
Протезирование восходящей аорты и дуги аорты с реимплантацией судов дуги
Protezarea aortei toracoabdominale
Thoracoabdominal aorta prosthesis
Протезирование торакальноабдоминальной аорты
Protezarea valvelor mitrale, aortice şi tricuspide
Mitral, aortic and tricuspid valve prosthesis
Протезирование митрального клапана, аортального, трехстворчатого
Reprotezări valvulare în disfuncţiile de proteză şi/sau endocardită de proteză valvulară
Prosthetic valve replacement in prosthesis dysfunction and/or prosthetic valve endocarditis
Клапанное репротезирование в дисфункции протеза и/или эндокардита клапанного
протеза
Intervenţii chirurgicale fără circulaţie extracorporală (CEC)
Surgeries without extracorporeal circulation (ECC)
Операции без искусственное кровообращение (ЦИК)
Drenarea pericardului
Pericardium drainage/Дренаж перикарда
Comisurotomia mitrală metodă închisă
Closed mitral commissurotomy
Митральная комисуроптомия, закрытый метод
Înlăturarea chistului celomic al pericardului
Pericardial celomic cyst removal
Удаление целомической кисты перикарда
Pericardectomie
Pericardiectomy
Перикардэктомия
Timectomie sau timomectomie
Thymectomy
Тимэктомия или тимомэктомия
Implantarea electrocardiostimulatorului temporar
Temporary endocardial pacemaker implantation
Имплантация временного эндокардиального электрокардиостимулятора
Page | 12
102.000
10 zile
100.000
10 zile
90.000
10 zile
90.000
10 zile
102.000
10 zile
102.000
10 zile
90.000
10 zile
102.000
10 zile
118.000
10 zile
118.000
10 zile
150.000
10 zile
120.000
10 zile
120.000
10 zile
120.000
10 zile
12.000
2 zile
50.000
5 zile
40.000
5 zile
40.000
5 zile
30.000
6 zile
5.000
3 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
39
40
41
Implantarea electrocardiostimulatorului permanent endocardial (fără costul stimulatorului)
Permanent endocardial pacemaker implantation (without the cost of pacemaker)
Имплантация постоянного эндокардиального электрокардиостимулятора
By pass coronarian pe cord bătînd (1-2)
Beating-heart coronary bypass (1-2)
By pass коронарный на работающем сердце (1-2)
By pass coronarian pe cord bătînd (3-4)
Beating-heart coronary bypass (3-4)
By pass коронарный на работающем сердце (3-4)
15.000
3 zile
55.000
7 zile
55.000
7 zile
CHIRURGIA VASCULARĂ/VASCULAR SURGERY/СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
By pass aorto-bifemural
1
Aorto-bifemoral bypass
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование
By pass aorto-femural
2
Aorto-femoral by pass
Аорто-бедренное шунтирование
By pass carotido-subclavicular
3
Carotid-subclavian by pass
Сонно-подключичное шунтирование
By pass femuro-popliteu cu aloproteză
4
Femoropopliteal bypass with alloprosthesis
Бедренно-подколенное шунтирование аллопротезом
By pass femuro-popliteu cu autovenă
5
Femoropopliteal bypass with artificial vein
Бедренно-подколенное шунтирование аутовеной
By pass ilio-femural
6
Ilio-femoral by pass
Повздошно-бедренное шунтирование
Embolizarea arterei uterine
7
Эмболизация маточных артерий
Embolization ofuterine artery
Endarterectomie din arterele periferice cu plastie
8
Endarterectomy from peripherial arteries and repair
Эндартерэктомия из периферических артерий с пластикой
Flebectomie combinată bilaterală
9
Bilateral combined phlebectomies
Двухсторонняя комбинированная флебэктомия
Flebectomie combinată unilaterală
10 Unilateral combined phlebectomies
Односторонняя комбинированная флебэктомия
Rezecţia anevrismului arterei carotide
11 Aneurism rezection of carotid artery
Резекция аневризмы сонной артерии
Rezecţia anevrismului arterelor periferice
12 Aneurism removal of periferic arteria
Резекция аневризмы переферических артерий
Rezecţia anevrismului fals al arterelor periferice
13 False aneurism removal of periferic arteria
Резекция ложной аневризмы периферических артерий
Trombembolectomie
14 Thrombembolectomy
Тромбэмолэктомия
Implantare de cateter permanent pentru chimioterapie (fără costul protezei)
15 Permanent catheter implantation for chemotherapy
Имплантация постоянного катетера для химиотерапии
Implantare de cateter permanent pentru chimioterapie (inclusiv costul protezei)
16 Permanent catheter implantation for chemotherapy ( with cost of prothesis)
Имплантация постоянного катетера для химиотерапии (со стоймостью протеза)
Page | 13
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
40.000
5 zile
35.000
5 zile
25.000
3 zile
25.000
5 zile
20.000
5 zile
45.000
5 zile
38.000
5 zile
20.000
4 zile
22.000
3 zile
10.000
2 zile
35.000
5 zile
25.000
5 zile
26.000
5 zile
14.000
3 zile
6000
0 zile
9.000
0 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
CARDIOLOGIA INTERVENŢIONALĂ/ANGIOPLASTII/INTERVENTIONAL
CARDIOLOGY/ANGIOPLASTIES/ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ/АНГИОПЛАСТИКИ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Angiografie cerebrală
1
Cerebral angiography
Церебральная ангиография
Angiografie periferică
2
Peripheral angiography
Периферическая ангиография
Angiografie renală
3
Renal Angiography/Почечная ангиография
Angioplastie carotidiană cu stent
4
Carotid angioplasty with stenting
Каротидная ангиопластика со стентированием
Angioplastie coronariană cu balon a unei singure stenoze
5
Coronary angioplasty with balloon for one single stenosis
Баллонная ангиопластика одного коронарного стеноза
Angioplastie coronariană cu implantarea a 2 stenturi medicamentoase
6
Coronary angioplasty with 2 drug-eluting stents placement
Коронарная ангиопластика с имплантацией 2-х медикаментозных стентов
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent medicamentos
7
Coronary angioplasty with one drug-eluting stent placement
Коронарная ангиопластика с имплантацией одного медикаментозного стента
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent medicamentos + CD
8
Coronary angioplasty with one drug-eluting stent placement + DC
Коронарная ангиопластика с имплантацией одного медикаментозного стента + ДK
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent nemedicamentos
9
Coronary angioplasty with one non-drug-eluting stent placement
Коронарная ангиопластика с имплантацией одного немедикаментозного стента
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent nemedicamentos + CD
10 Coronary angioplasty with one non-drug-eluting stens placement + DC
Коронарная ангиопластика с имплантацией одного немедикаментозного стента + ДK
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent medicamentos + stent
nemedicamentos
11 Coronary angioplasty with one drug-eluting stent placement + one non-drug-eluting stent
Kоронарная ангиопластика с имплантацией одного медикаментозного стента и
одного немедикаментозного стента
Angioplastie coronariană cu implantarea unui stent medicamentos + stent nemedicam. +
CD
Coronary angioplasty with one drug-eluting stent placement + one non-drug-eluting stent+
12
DC
Kоронарная ангиопластика с имплантацией одного медикаментозного стента и
одного немедикаментозного стента + ДK
Coronarografie diagnostică (CD)
13 Diagnostic coronarography (DC)
Диагностическая коронарография (ДK)
Coronarografie diagnostică (CD) + Ventriculografie
14 Diagnostic coronarography (DC) + Ventriculography
Диагностическая коронарография (ДK) + Вентрикулография
Implantarea stimulatorului cardiac permanent (DDD)
15 Permanent pacemaker implantation (DDD)
Имплантация постоянного кардиостимулятора (DDD)
Implantarea stimulatorului cardiac permanent (VVI)
16 Permanent pacemaker implantation (VVI)
Имплантация постоянного кардиостимулятора (VVI)
Studiile electrofiziologice (EPS)
17 Electrophysiology studies(EPS)
Электрофизиологические исследования (EPS)
Page | 14
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
9.000
1 zi
9.000
1 zi
9.000
0
54.000
1 zi
35.000
1 zi
63.000
4 zile
49.000
2 zile
56.500
2 zile
37.000
2 zile
44.500
2 zile
51.000
2 zile
58.500
2 zile
7.500
1 zi
8.500
1 zi
36.000
3 zile
30.000
3 zile
9500
2 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Chirurgia plastică/Plastic Surgery/Пластическая хирургия
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Abdominoplastia
1
Abdominoplasty
Абдоминопластика
Augmentarea buzelor cu acid hyaluronic (costul substanţei este inclus)
2
Lip augmentation with hyaluronic acid (the cost of substance is included)
Увеличение губ гиалуроновой кислотой (включает стоимость вещества)
Augmentarea gambelor cu implant (fără costul implantului)
3
Calf augmentation with implant (the cost of implant is not included)
Увеличение голени с имплантантами (не включает стоимость имплантантов)
Augumentarea feselor cu implant (fără costul implantului)
4
Buttocks augmentation with implant (the cost of implant is not included)
Увеличение ягодиц с имплантантам (не включает стоимость имплантантов)
Injectare acid hyaluronic – umplerea unei regiuni de volum mare <3 ml substanță
5
Hyaluronic acid injection – filling a large region <3 ml substance
Инъекция – Гиалуроновая кислота, заполнение области большого размера <3 мл в-ва
Injectare acid hyaluronic – umplerea unei regiuni de volum mediu <2 ml substanță
Hyaluronic acid injection – filling a medium region >2 ml substance
6
Инъекция – Гиалуроновая кислота, заполнение области среднего размера <2 мл
вещес.
Injectare acid hyaluronic – umplerea unei regiuni de volum mic <1 ml substanță
Hyaluronic acid injection – filling a small region > 1 ml substance
7
Инъекция – Гиалуроновая кислота, заполнение области маленького размера <1 мл вва
Injectare acid hyaluronic riduri fine (o regiune )
8
Hyaluronic acid injection fine wrinkles (one region)
Инъекция – Гиалуроновая кислота, мелкие морщины (1 область)
Injectare acid hyaluronic riduri profunde (o regiune )
9
Hyaluronic acid injection deep wrinkles (one region)
Инъекция – Гиалуроновая кислота, глубокие морщины (1 обл.)
Injectare acid hyaluronic șanțuri nazogeniene medii
10
Hyaluronic acid injection medium nasal ditches
Инъекция – Гиалуроновая кислота, средние носовые каналы
Injectare acid hyaluronic șanțuri nazogeniene profunde
11
Hyaluronic acid injection deep nasal ditches
Инъекция – Гиалуроновая кислота, глубокие носовые каналы
Injectare acid hyaluronic șanțuri nazogeniene superficiale
12
Hyaluronic acid injection superficial nasal ditches
Инъекция – Гиалуроновая кислота, поверхностные носовые каналы
Injectare de grăsime autologă (buze/pomeți/depresiuni)
13
Autologous fat injection (lips/cheeks/depressions)
Иньекция / введение сальника (собственного жира) (губы/щеки /полости)
Injectare toxină botulinică – axile/palme
14
Botulinum toxin injection – underarms/hands
Инъекция ботулинического токсина – подмышек / ладони (ботокс)
Injectare toxină botulinică – riduri frunte
15
Botulinum toxin injection – forehead wrinkles
Инъекция ботулинического токсина – морщины на лбу (ботокс)
Injectare toxină botulinică – riduri ochi
16
Botulinum toxin injection – eye wrinkles
Инъекция ботулинического токсина – морщины в области глаз (ботокс)
Injectare toxină botulinică benzi platismale(GAT)
17
Botulinum toxin injection platysma bands
Инъекция ботулинического токсина – подкожная мышца шеи (ботокс)
Injectare toxină botulinică riduri glabella
18
Botulinum toxin injection glabella wrinkles
Инъекция ботулинического токсина – морщины между бровями (ботокс)
Lifting bilateral al coapselor
19
Hips bilateral lifting
Двусторонняя подтяжка бедра
Page | 15
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
44.000
2 zile
4.500
0
37.500
1 zi
42.500
1 zi
12.000
0
8.000
0
4.500
0
2.500
0
3.500
0
5.500
0
8.000
0
3.500
0
12.500
1 zi
9.000
0
3.500
0
3.500
0
4.500
0
2.500
0
36.500
1 zi
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Lifting facial clasic
Facial classic lifting
Подтяжка лица
Lifting endoscopic la sprâncene
Endoscopic eyebrow lifting
Эндоскопическая подтяжка бровей
Liposucţie – o regiune
Liposuction – one region
Липосакция – 1 область
Liposucţie bilaterală la membrele inferioare
Bilateral liposuction at lower limbs
Липосакция-двусторонняя на ногах
Mamoplastia de mărire bilaterală (costul implanturilor este inclus)
Bilateral mammoplasty enlargement (cost of implants is included)
Двустороннее увеличение груди (со стоимостью имплантов)
Mamoplastia de mărire bilaterală (fără costul implanturilor)
Bilateral mammoplasty enlargement (cost of implants is not included)
Двустороннее увеличение груди (не включая стоимость имплантантов)
Mamoplastia de mărire bilaterală + mastopexie (fără costul implanturilor)
Bilateral mammoplasty enlargement + mastopexy (cost of implants is not included)
Двустороннее увеличение груди (без стоимости имплантатов) + Мастопексия
Mamoplastia de mărire unilaterală (fără cost implanturilor)
Unilateral mammoplasty enlargement (cost of implants is not included)
Одностороннее увеличение груди (не включая стоимость имплантантов)
Mamoplastia de reducere bilaterală
Bilateral reduction mammoplasty
Двустороннее уменьшение груди
Mamoplastia de reducere unilaterală
Unilateral reduction mammoplasty
Одностороннее уменьшение груди
Mastectomia cu 16econstructive cu implant (fără costul implanturilor)
Mastectomy with implant reconstruction (cost of implants is not included)
Мастэктомия с реконструкцией c имплантом (не включая стоимость имплантантов)
Mastopexia bilaterală (fără costul implanturilor)
Bilateral mastopexy (cost of implants is not included)
Двусторонн яя мастопексия (не включая стоимость имплантантов)
Rinoplastie de reconstructivă
Reconstruction rhinoplasty
Реконструктивная ринопластика
Rinoplastie funcţională
Functional rhinoplasty
Функциональная ринопластика
Rinoplastie parţială
Partial rhinoplasty
Частичная ринопластика
Transplant de păr (alopecie avansată)
Hair transplant (advanced alopecia)
Трансплантация волос (расширенная алопеция)
Transplant de păr (alopecie gravă)
Hair transplant (grave alopecia)
Трансплантация волос (тяжелая алопеция)
Transplant de păr (alopecie incipientă)
Hair transplant (early alopecia)
Трансплантация волос (ранняя алопеция)
Transplant de păr (alopecie medie)
Hair transplant (medium alopecia)
Трансплантация волос (средняя алопеция)
Transplant de păr (alopecie uşoară)
Hair transplant (easy alopecia)
Трансплантация волос (легкая алопеция)
Page | 16
68.000
2 zile
32.000
1 zi
17.500
1 zi
30.000
1 zi
51.500
1 zi
30.000
1 zi
35.600
1 zi
16.000
1 zi
56.500
2 zile
25.500
1 zi
41.000
1 zi
53.500
1 zi
42.000
1 zi
35.500
1 zi
22.000
1 zi
47.500
0
43.700
0
24.700
0
38.000
0
32.300
0
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Otorinolaringologie/Otorhinolaryngology/Оториноларингология
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Adenoamigdalectomie – înlăturarea аdenoizilor şi amigdalele total
1
Adenoamigdalectomy – removal of adenoids and tonsils total
Аденотонзилектомия – удаление аденойдов и полностью миндалин
Adenoamigdalotomie – înlăturarea adenoizilor şi amigdalele parţial
2
Adenoamigdalotomy – removal of adenoids and tonsils partial
Аденотонзилотомия - удаление аденоидов и части миндалин
Adenoidectomie sub control endoscopic
3
Adenoidectomy under endoscopic control
Аденоидэктомия под эндоскопическим контролем
Amigdalectomie – rezecţia totală a migdalelor
4
Amigdalectomy – total resection of tonsils
Тонзилектомия – удаление полностью миндалин
Amigdalotomie – rezecţia parţială a migdalelor
5
Amigdalotomy - partial resection of tonsils
Тонзилотомия – уменьшение обьема миндалин
Incizie fren lingual scurt
6
Short tongue frenulum incision
Разрез короткого френулума языка
Înlăturarea corpilor străini: auriculari, nazali, faringieni
7
Foreign bodies removal (auricular, nasal, pharyngeal)
Удаление иннородных тел (нос, ухо, горло)
Înlăturarea dopului de cerumen
8
Ear wax plug removal
Удаление серных пробок
Lavaj nazal cu vacuum-aspirare
9
Nasal lavage with vaccum aspiration
Промывание носа с вакуум аспирация
Rinoplastia
10 Rhinoplasty
Ринопластика
Rinoseptoplastia
11 Rhinoseptoplasty
Риносептопластика
Septoplastia
12 Septoplasty
Септопластика
Toaleta nazală postoperatorie
13 Postoperative nasal lavage
Послеоперационная чистка носа
Tratamentul chirurgical al polipozei nazale
14 Surgery of nazal polyp
Хирургическое лечение носового полипоза
Page | 17
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
9.000
1 zi
8.000
1 zi
7.000
1 zi
8.000
1 zi
6.500
1 zi
3.500
1 zi
300
0
200
0
200
0
14.000
3 zile
17.000
3 zile
9.500
2 zile
200
0
8.500
3 zile
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Oftalmologie/Ophthalmology/Офтальмология
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Blefarorafia
1
Blepharorrhaphy
Блефарорафия
Cataracta, EEC + AcrySof Single-Piece (costul lentilei inclus)
2
Cataract, EEC + AcrySof Single-Piece (the cost of lens is included)
Катаракта, EEC + AcrySof Single-Piece (стоимость линзы включена)
Cataracta, EEC + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (costul lentilei inclus)
3
Cataract, EEC + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (the cost of lens is included)
Катаракта, EEC + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (стоимость линзы включена)
Cataracta, EEC + Cristalin Foldabil (costul lentilei inclus)
4
Cataract, EEC + Foldable Crystalline (the cost of lens is included)
Катаракта, EEC + Cкладной Кристаллин (стоимость линзы включена)
Cataracta, EEC + PMMA (costul lentilei inclus)
5
Cataract, EEC + PMMA (the cost of lens is included)
Катаракта, EEC + PMMA (стоимость линзы включена)
Cataracta, Phaco + AcrySof Restor (costul lentilei inclus)
6
Cataract, Phaco + AcrySof Restor (the cost of lens is included)
Катаракта, Phaco + AcrySof Restor (стоимость линзы включена)
Cataracta, Phaco + AcrySof Single Piece (costul lentilei inclus)
7
Cataract, Phaco AcrySof Single-Piece (the cost of lens is included)
Катаракта Phaco + AcrySof Single-Piece (стоимость линзы включена)
Cataracta, Phaco + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (costul lentilei inclus)
8
Cataract, Phaco + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (the cost of lens is included)
Катаракта Phaco + AcrySof Single-Piece IQ (UV Filter) (стоимость линзы включена)
Cataracta, Phaco + AcrySof Toric (costul lentilei inclus)
9
Cataract, Phaco + AcrySof Toric (the cost of lens is included)
Катаракта, Phaco + AcrySof Toric (стоимость линзы включена)
Extragerea cataractei
13
Cataract extraction
Экстракция катаракты
Operaţia de cataractă prin facoemulsificare
16
Cataract surgery by phacoemulsification
Хирургия катаракты путем факоэмульсификации
Operație glaucom
17
Glaucom surgery
Хирургическое лечение глаукомы
Operație pterigion (fără costul amniomului)
18
Pterygium surgery (without the cost of amniom)
Операция удаление птеригиума (без стоимости амниона)
Operație strabism 1 ochi (un muşchi)
19
Strabismus surgery one eye (one muscle)
Операция по поводу косоглазия 1 глаз (1 мышца)
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
850
0
8.000
2 zile
9.000
2 zile
10.000
2 zile
6.500
2 zile
30.000
2 zile
9.000
2 zile
10.000
2 zile
16.000
2 zile
8.000
1 zi
9.000
1 zi
6.500
1 zi
3.000
1 zi
4.500
1 zi
Examinări Diagnostice Oftalmologice/Ophtalmic Diagnostic Examinations/Oфтальмологические
Диагностические Исследования
Manopere oftalmologice/Ophtalmic manipulations/Офтальмологические процедуры
1
2
3
4
Biometria
Biometry
Биометрия
Biomicroscopia
Biomicroscopy
Биомикроскопия
Calcul de cristalin artificial
IOL calculation
Расчёт ИОЛ
Esteziometria
Esthesiometry
Эстезиометрия
Page | 18
165
0
100
0
245
0
65
0
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Examen ai acuităţii vizuale
Examination of visual acuity
Исследование остроты зрения
Examen de pol anterior
Examination of anterior segment
Исследование переднего отрезка
Gonioscopia
Gonioscopy
Гониоскопия
Oftalmoscopia cu lentila Goldman
Ophthalmoscopy using Goldmann’s lens
Офтальмоскопия линзой Гольдмана
Oftalmoscopia (fundul ochiului)
Ophthalmoscopy (eyeground examination)
Прямая офтальмоскопия (глазное дно)
Proba West
West test
Проба Веста
Skiascopia
Skiascopy
Скиаскопия
Test al vederii binoculare
Binocular vision test
Тест на бинокулярное зрение
Test Schirmer
Schirmer test
Исследование продукции слезы (тест Ширмера)
Tonometria noncontact
Non-contact tonometry
Безконтактная тонометрия
Drenaj canal lacrimal
Lacrimal channel drainage
Дренаж слезный канал
Înlăturarea corpului străin cornean (ţesuturilor)
Corneal foreign body removal (tissue)
Удаление инородного тела из роговицы (тканей)
Înlăturarea suturii corneene în cabinet
Corneal suture removal in the consulting room
Удаление роговичного шва в кабинете
Înlăturarea suturii corneene în sala de operaţii
Corneal suture removal in the operation room
Удаление роговичного шва в операционной
Recalibrarea canalelor lacrimale la copii
Tear duct recalibration in children
Pекалибровка слёзных каналов у детей
Sondarea căilor lacrimale la copii
Tear duct probing in children
Зондирование слёзных путей у детей
Sondarea căilor lacrimale la maturi
Tear duct probing in adults
Зондирование слёзных путей у взрослых
Spălarea căilor lacrimale
Tear duct lavage
Промывание слёзных путей
Spălarea sacului conjunctival
Conjunctival bag lavage
Промывание коньюнктивального мешка
Perimetrie
Perimetry
Периметрия
Page | 19
100
0
115
0
165
0
245
0
165
0
85
0
85
0
100
0
85
0
200
0
165
0
600
0
250
0
500
0
850
0
350
0
200
0
200
0
100
0
300
0
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE/OBSTETRICS AND GYNECOLOGY/АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Naştere naturală
1
Normal delivery
Естественные роды
Naştere naturală cu anestezie epidurală
2
Normal delivery with epidural anesthesia
Роды естественные с эпидуральной анестезией
Naştere naturală de urgenţă finalizată cu operaţie cezariană
3
Normal delivery urgently finalized with caesarean section
Роды естественные со срочной операцией кесарево сечение
Naștere naturală - extra
4
Normal delivery - extra
Роды естественные – екстра
Naștere naturală – extra (gemeni)
5
Normal delivery – extra (Twins)
Роды естественные – екстра ( Близнецы)
Naștere prin cezariană - extra
6
Delivery by caesarean section – extra
Роды кесарево сечение – екстра
Naștere prin cezariană - extra(gemeni)
7
Delivery by caesarean section – extra(Twins)
Роды кесарево сечение – екстра( Близнецы)
Pachet servicii maternitate Follow Up-monitorizarea sarcinii
8
Follow up- monitoring package pregnancy maternity services
Follow up - наблюдение беремености
MDL
ZILE
DAYS
ДНИ
13.000
2 zile
14.000
2 zile
15.500
2 zile
17.000
2 zile
22.100
2 zile
21.500
3 zile
27.950
3 zile
9.000
-
Pentru sarcină gemelară se adaugă la preţul pachetelor 30%/For twins at the price of the package will be added 30%
Для беременности двойней добавляется 30% к стоимости пакета
11
12
16
21
22
24
25
26
27
28
29
Chiuretaj uterin cu anestezie locală
Uterine curettage with local anesthesia
Выскабливание полости матки под местной анестезией
Chiuretaj uterin cu anestezie IV
Uterine curettage with IV anesthesia
Выскабливание полости матки под в/в анестезией
Colposcopie video asistată
Video assisted colposcopy
Кольпоскопия
Extragere dispozitiv intrauterin
Intrauterine device removal (IUD)
Удаление внутриматочной спирали
Extragere dispozitiv intrauterin cu anestezie generală
Intrauterine device removal (IUD) with general anesthesia
Удаление внутриматочной спирали под общим наркозом
Histerectomia abdominală subtotală
Subtotal abdominal hysterectomy
Частичная абдоминальная гистерэктомия
Histerectomia abdominală totală cu anexectomie
Total abdominal hysterectomy with anexectomy
Общая абдоминальная гистерэктомия c овариэктомией
Histerectomia vaginală
Vaginal hysterectomy
Вагинальная гистерэктомия
Histerosalpingografia
Hysterosalpingography
Гистеросальпингография
Histeroscopia chirurgicală
Surgical hysteroscopy
Хирургическая хистероскопия
Histeroscopia diagnostică
Diagnostical hysteroscopy
Диагностическая хистероскопия
Page | 20
1.500
0
2.000
0
500
0
500
0
2.000
0
11.500
3 zile
13.500
4 zile
15.000
3 zile
2.000
0
6.000
0 zi
4.000
0 zi
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
31
32
33
34
35
Inserție DIU
IUD insertion
Введение ВМС
Inserție DIU cu anestezie IV
IUD insertion with IV anesthesia
Введение ВМС с внутривенным наркозом
Laparoscopie chirurgicală
Surgical laparoscopy
Хирургическая лапароскопия
Laparoscopie diagnostică
Diagnostical laparosocopy
Диагностическая лапароскопия
Laparotomie exploratorie
Exploratory laparotomy
Исследовательская лапаротомия
500
0
1.000
0
9.500
2 zile
7.000
1 zi
8.700
3 zile
ENDOCRINOLOGIE/ENDOCRINOLOGY/ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Biopsia ecoghidată cu ac fin a glandei tiroide şi examen citologic
Ecoguided biopsy with fine needle of tyroid and cytologic examination
1
Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим
исследованием
Instalarea pompelor de insulină pentru pacienţii cu diabet zaharat
2
Installation of insulin pomps for patients with diabetes mellitus
Установка инсулиновых помп больным сахарным диабетом
Monitorizarea continuă a glicemiei
3
Continous monitoring of glycemia
Непрерывное мониторизирование глюкоза
Page | 21
MDL
750
600
2.500
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
FIZIOTERAPIE ŞI ACUPUNCTURĂ/PHYSIOTHERAPY AND ACUPUNCTURE/ФИЗИОТЕРАПИЯ И АКУПУНКТУРА
*Preţul consumabilelor şi al medicamentelor utilizate sunt incluse în preţul procedurii efectuate
* The cost of used consumables and medications are included in the price of performed procedure
* Цена используемых расходных материалов и препаратов включена в стоимость выполняемой процедуры
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Acupunctura (o şedinţă)
1
Acupuncture (one session)
Акупунктура (1 сеанс)
Aerosoli (o şedinţă)
2
Aerosols (one session)
Ингаляция (1 процедура)
Electroterapia (TENS, diadinamoterapia, terapia cu curent interferenţial, amplipulsterapia,
electrostimulare, electroforeză, galvanizare)
3
Electrotherapy (TENS, diadinamotherapy, therapy with interferential current, amplipulsotherapy,
electrostimulation, electrophoresis, galvanization )
Электротерапия (вкл электростимуляцию, электрофорез (1 сеанс), гальванизация)
Fototerapia
4
Phototherapy
Cветолечение
Magnetoterapia (o şedinţă)
5
Magnetotherapy (one session)
Магнитотерапия (1 сеанс)
Masaj regional 15 minute (o şedinţă)
6
Regional massage 15 minutes (one session)
Массаж местный (1 сеанс)
Masaj regional 30 minute (o şedinţă)
7
Regional massage 30 minutes (one session)
Массаж местный (1 сеанс)
Gimnastică medicală 30 minute
8
Medical gymnastics 30 minutes
Лечебная физкультура 30 минут
Kinetoterapie ambulatorie 30 minute
9
Ambulatory kinetotherapy 30 minutes
Амбулаторная кинетотерапия 30 минут
Kinetoterapie ambulatorie 45 minute
10
Ambulatory kinetotherapy 45 minutes
Амбулаторная кинетотерапия 45 минут
Kinetoterapie ambulatorie 60 minute
11
Ambulatory kinetotherapy 60 minutes
Амбулаторная кинетотерапия 60 минут
Kinetoterapie specifică 30 minute
12
Specific kinetotherapy 30 minutes
Специфическая кинетотерапия 30 минут
Kinetoterapie specifică 45 minute
13
Specific kinetotherapy 45 minutes
Специфическая кинетотерапия 45 минут
Kinetoterapie specifică 60 minute
14
Specific kinetotherapy 60 minutes
Специфическая кинетотерапия 60 минут
Masaj regional 15 minute și Kinetoterapie specifică 45 minute (o şedinţă)
15
Regional massage 15 minutes and Specific kinetotherapy 45 minutes (one session)
Массаж местный и Специфическая кинетотерапия 45 минут (1 сеанс)
Masaj regional cu vacumterapie
16
Regional Massage with vacumtherapy
Массаж местный с вакуумотерапией
Acupunctura cu vacuumterapie si auriculoterapie
17
Acupuncture and Auriculotherapy with vacuumterapie
Иглоукалывание и Аурикулотерапия с вакуумотерапией
Page | 22
MDL
200
140
200
150
200
120
200
150
200
250
350
200
250
350
250
220
250
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
LABORATOR/LABORATORY/ЛАБОРАТОРИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Alfa-Amilaza pancreatică (ser/plasmă)
1
Pancreatic alpha-amylase
Панкреатическая aльфа-амилаза
Alfa-Amilaza pancreatică (urina proba spontană)
2
Pancreatic alpha-amylase (urine spontenous sample)
Панкреатическая aльфа-амилаза (Спонтанный образец мочи)
Aspartat-aminotransferaza serică (ASAT)
3
Aspartat-aminotranspherase in serum (ASAT)
Аспарт-атаминотрансфераза (АСAТ)
Bilirubina directă serică/ Bilirubina indirectă serică/ Bilirubina totală serică
4
Direct bilirubin in serum/ Indirect bilirubin in serum/ Total bilirubin in serum
Прямой билирубин/ Непрямой билирубин/ Общий билирубин
Ca (Calciul) ionic/ Ca (Calciul) seric
5
Ionic calcium/ Calcium in serum
Ионы кальция/ Сывороточный кальций
Cl (Clorul) seric
6
Chlorine in serum
Сывороточный Cl (хлор)
Cl (Clorul) in urina/ 24 ore
7
Chlorine in urine / 24h
Cl (хлор) в моче / 24h
Colesterolul seric
8
Cholesterol in serum
Сывороточный холестерин
Complement C3
9
Complement C3
Дополнение C3
Complement C4
10
Complement C4
Дополнение C4
Creatinina serică
11
Creatinine in serum
Сывороточный креатинин
Fierul seric
12
Serum iron
Железо (сывороточное)
Fosforul (P) seric
13
Serum phosphorus
Сывороточный фосфор (P)
Glucoza serică
14
Serum glucose
Сывороточный глюкоз
Hemoglobina glicozilată (Hb A1c)
15
Glicolized hemoglobine (Hb A1c)
Гликолизированный гемоглобин(HbA1)
Imunoglobulina IgA
16
Immunoglobulin IgA
Иммуноглобулин IgA
Imunoglobulina IgE totală
17
Immunoglobulin IgE total
Общий иммуноглобулин IgE
Kaliul K+ (potasiul) seric
18
Potassium in serum
Сывороточный kалий K +
Lipoproteinele serice cu densitate înaltă (HDL-colesterol)
19
High-density lipoprotein (HDL-colesterol)
Липопротеины высокой плотности (HDL-холестерин)
Lipoproteinele serice cu densitate joasă (LDL-colesterol)
20
Low-density lipoprotein (LDL-colesterol)
Липопротеины низкой плотности (LDL-холестерин)
Page | 23
MDL
90
90
135
70
70
60
70
70
240
240
70
70
60
70
300
210
210
70
135
135
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Magneziul seric
Serum magnesium
Сывороточный магний
Proteina C reactivă serică înalt sensibilă (CRP)
Serum high sensitive C - Reactive protein
Высокочувствительный С - Pеактивный белок (СРБ)
Proteina totală în urină/24 ore
Total protein/24 hours
Общий белок в моче/24 часа
Proteina totală serică
Total protein in serum
Сывороточный общий белок
Test de toleranţă la glucoză per OS (75g)
Glucose tolerance test per OS (75g)
Тест толерантности к глюкозе (75g)
Ca (Calciul) în urină/24 ore
Ca (Calcium) in urine/24 hours
Ca (кальций) в моче/24 часов
Proteina C reactiva (CRP)
Serum C - Reactive protein
С - Pеактивный белок (СРБ)
Analiza generală a urinei (20 parametri)
Urinalysis (20 parameters)
Общий анализ мочи (20 параметров)
Frotiu ginecologic
Gynecological smear
Гинекологический мазок
Analiza maselor fecale la sânge ocult
Faeces analysis to occult blood
Анализ кала на скрытую кровь
Coprologia
Coprology
Копрология
Examen coproparazitologic (ouă de helminţi)
Coproparasitologic analysis (helminth eggs)
Яйца гельминтов (яйца гельминтов)
Analiza generală a sîngelui (22 parametri)
General blood analysis (22 parameters)
Общий анализ крови (22 параметров)
Factorul II al coagulării (Protrombina)
Coagulation Factor II (Prothrombin)
Фактор свертывания крови II (Протромбин)
Grupa sangvină+ RH +Kell
Blood group+RH+Kell
Группа крови + Определение резус-фактора + Определение группы крови по системе Kell
Proteina C
Protein C
Протеин С
Protrombin Quick, INR
Protrombin Quick, INR
Протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО
Timp de coagulare
Coagulation time
Время свертывания
Timp de trombină
Время тромбиновое
Thrombin Time
Timpul de coagulare (metoda Lee-White)
Coagulation time (Lee-White method)
Время свертывания (метод Ли-Уайта )
TTPA -Timpul tromboplastinic parţial activat
TTPA - Tocopherol (alpha) transfer protein
TTPA - активированное частичное тромбопластиновое время
Page | 24
60
155
180
70
170
70
150
150
120
70
110
60
190
450
300
300
110
50
70
60
95
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Alergeni – IgE Specifice
Allergens – IgE Specific
Аллергены - специфические IgE
CK-MB Izoenzima MB creatininfosfokinaza serică
Creatine Kinase Isoenzymes serum creatine
Креатинин-фосфокиназа (КК), изофермент MB
Mioglobina
Myoglobin
Миоглобин
Troponina I (express test)
Troponina I (express test)
Тропонин I (експресс тест)
Troponina T HS
Troponina T HS
Тропонин T HS
Alfa-feto proteina (AFP)
Protéine alpha-foeto (PAF)
Определение AFP
CA 125 (antigen tumoral)
CA 125 (tumor antigen)
Определение CA 125
CA 15-3 (antigen carbohidrat)
CA 15-3 (carbohydrate antigen)
Определение СА 15-3
CA 19-9 (antigen carbohidrat)
CA 19-9 (carbohydrate antigen)
Определение СА 19-9
CA 242 (cancer colorectal)
CA 242 (colorectal cancer)
Определение CA 242
CA 72-4 (antigen tumoral)
CA 72-4 (tumor antigen)
Определение СА 72-4
CEA (antigen carcinoembrionic)
CEA (carcinoembryonic antigen)
Определение CEA
PSA liber (antigen specific prostatic)
Free PSA (prostate-specific antigen)
Определение свободного PSA
PSA sumar (antigen specific prostatic)
Total PSA (prostate-specific antigen)
Определение общего PSA
3-CAT (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) în plasmă/în urină/în ser
3-СAT (Adrenalin, Noradenalin, Dopamin) in plasma/in urine/in serum
Метанефрин, норметанефрин, 3-метокситирамин в крови/в моче/в сыворотке
AMH (Hormon Anti-Mullerian)
AMH (Hormon Anti-Mullerian)
АМГ (Анти-Мюллер гормон)
Cortizol liber urinar
Urinary free cortisol
Свободный кортизол (в моче)
Cortizol seric
Serum cortisol
Кортизол (сыворотка)
Dublu test (screening prenatal trimestru I)
Double test (prenatal screening I quarter)
Двойной тест (пренатальный скрининг I квартал)
Free Beta-HCG
Free Beta-HCG
Свободный β-HCG – хорион.гонадотропин
FSH (Hormon de stimulare foliculară)
FSH (Follicle stimulating hormone )
Фолликулостимулирующий гормон
Page | 25
120
155
150
180
180
200
240
240
210
300
210
210
240
240
550
960
210
210
600
340
210
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
GH (Hormon uman de creştere)
GH (Human Growth Hormone)
GH (Гормон роста человека)
HCG total (HCG+Beta)
HCG total (HCG+Beta)
Общий ХГЧ+ бета
HLH (Hormon Luteinizant)
HLH (Luteinizing Hormone)
HLH (Лютеинизирующий гормон)
IGFBP1 - proteina care leagă factorul de creştere asemătător insulinei
IGFBP1 - insulin like growth factor binding protein
БСИРФ1 - белок, связывающий инсулинподобный фактор роста
PAPP-A
PAPP-A
Протеин А, ассоциированный с беременностью
Progesteron
Progesteron
Прогестерон
Prolactina
Prolactin
Пролактин
SHBG (Sex hormone binding globuline)
SHBG (Sex hormone binding globuline)
SHBG (Половой гормон-связывающего глобулина)
STH ( Hormon somatotrop)
STH (Somatotropic hormone)
Соматотропин (СТГ)
T3 liber
Free T3
Свободный T3
T3 total
Total T3
Общий T3
T4 liber
Free T4
Свободный T4
T4 total
Total T4
Общий T4
Testosteron liber
Free Testosterone
Свободный тестостерон
Testosteronul total
Total Testosterone
Общий тестостерон
Triplu test (screening prenatal trimestru II)
Triple test (prenatal screening II quarter)
Tройной тест (пренатальный скрининг II квартал)
TSH (Hormon de stimulare tiroidiană)
TSH (Thyroid stimulating hormone)
Тироидин-стимул. Гормон (ТСГ)
Examen citologic al lichidului din cavităţi
Cytological examination of cavities liquid
Цитологическое исследование выпотных жидкостей
Examen citologic al secreţiei mamare
Cytological examination of mammary secretion
Цитологическое исследование молочных желез
Examen citologic Babes-Papanicolaou în mediu lichid
Liquid based Babes-Papanicolaou cytological examination
Цитологическое исследование Тест Бабеша-Папаникола в жидкой среде
Examen citologic frotiu cervico-vaginal
Cytological examination of cervico-vaginal smear
Цитологическое исследование шейки матки пап-мазок
Page | 26
250
240
180
450
360
240
240
290
430
240
240
240
240
240
240
620
240
240
240
430
150
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
84
85
86
Examen citologic al lichidului cefalorahidian
Cytological examination of of cerebrospinal fluid
Цитологическое исследование цереброспинальной жидкости
Screening cancer cervical (PAP test în mediul lichid + HPV ADN)
Cervical cancer screening (Liquid based PAP +HPV ADN)
Скрининг рака шейки матки (Тест Бабеша-Папаникола в жидкой среде + HPV ADN)
HPV ADN - Detecţie tipuri cu risc crescut+Genotipare 16, 18
HPV DNA - Detection risk types + genotype 16, 18
ДНК ВПЧ - Обнаружение типов риска + генотип16, 18
190
1.140
900
Markeri Virali/Viral Markers/Маркеры вирусных гепатитов
Hepatita virală A/Viral hepatitis A/Вирусный гепатит A
Anti-HAV IgG
87
Антитела к Aнти-HAV IgG
Anti-HAV IgM
88
Антитела к Aнти-HAV IgM
Hepatita virală /Viral hepatitis B/Вирусный гепатит B
Anti HBs (controlul vaccinării)
89
Анти-HBs антитела качественный анализ (контроль вакцины)
Anti-HBc IgM
90
Aнти- HBc IgM
Anti-HBc total
91
Aнти-HBc Oбщий
Anti-HBe Ag
92
Anti-HBe Ag
HBe Ag (antigenul Hbe)
93
HBe Ag (Hbе антиген)
HBs Ag (antigenul Hbs)
94
HBs Ag (Hbs антиген)
Test ADN – HBV (test calitativ) prin metoda PCR
95
Тест на ДНК – HBV ( качественный тест), методом ПЦР
Test ADN – HBV (test cantitativ) Real time
96
Гепатит B, тест на ДНК – HBV (количественный тест, в режиме реального времени)
Hepatita virală C/Viral hepatitis C/Вирусный гепатит C
Anti-HCV IgM
97
Анти-HCV IgM
Anti-HCV total
98
Анти-HCV Общий
Test ARN-HCV (test calitativ) prin metoda PCR
99
Тест на РНК – HСV (качественный тест) методом ПЦР
Test ARN-HCV (test cantitativ) Real time
100
Тест на РНК – HСV (количественный тест, в режиме реального времени)
Hepatita virală D/Viral hepatitis D/Вирусный гепатит D
Anti - HDV IgM
101
Анти – HDV, IgM
Anti - HDV total
102
Антитела к общему Anti - HDV
Test ARN – HDV (test calitativ) prin metoda PCR
103
Тест на РНК – HDV (качественный тест) методом ПЦР
Test ARN-HDV (test cantitativ) Real time
104
Тест на РНК – HDV (количественный тест, в режиме реального времени)
Hepatita virală E/Viral hepatitis E/Вирусный гепатит E
HEV IgG
105
HEV IgG
HEV IgM
106
Антитела к HEV IgM
Hepatita virală G/Viral hepatitis G/Вирусный гепатит G
HGV (test calitativ)
107
Антитела к HGV (качественный тест)
HGV IgG
108
HGV IgG
Page | 27
260
220
210
180
180
200
200
225
720
2.700
180
250
720
2.700
200
210
620
2.520
230
230
620
480
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Antigen Giardia Lamblia din mase fecale
Giardia Lamblia Antigen from faeces
Антиген Лямблия (биоматериал – кал)
Antigen Helicobacter Pylori din materii fecale
Helicobacter Pylori Antigen from faeces
Антиген Helicobacter Рylori в кале
Ascaris Lumbricoides - Anticorpi IgG
Ascaris Lumbricoides – Antibodies IgG
Аскариды lumbricoides - IgG антитела
Candida Albicanis - Anticorpi IgG, IgM
Candida Albicanis – Antibodies IgG, IgM
Candida Albicanis - IgG, IgM антитела
Candida Albicanis – ADN
Candida albicans – DNA
Candida Albicans - ДНК
Chlamydia Pneumoniae – Anticorpi IgG
Chlamydia Pneumoniae – Antibodies IgG
Хламидия пневмоническая - IgG антитела
Chlamydia Pneumoniae – Anticorpi IgG, IgA
Chlamydia Pneumoniae – Antibodies IgG, IgA
Хламидия пневмоническая, IgG, IgA антитела
Chlamydia Pneumoniae – Anticorpi IgM
Chlamydia Pneumoniae – Antibodies IgM
Хламидия пневмоническая - IgM антитела
Chlamydia Trachomatis – ADN în cervix, în sânge, în uretră
Chlamydia Trachomatis – DNA in cervix, in blood, in urethra
Хламидия Trahomatis - ДНК в шейке матки, в крови, в уретре
Chlamydia Trachomatis - Anticorpi IgA
Chlamydia Trachomatis – Antibodies IgA
Хламидия Trahomatis – Aнтитела IgA
Chlamydia Trachomatis – Anticorpi IgG, IgM
Chlamydia Trachomatis – Antibodies IgG, IgM
Хламидия Trahomatis - Aнтитела IgG, IgM
Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhaeae – ADN (Real time)
Chlamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhaeae – DNA real time
Хламидия Trahomatis / Neisseria Gonorrhaeae - ДНК (Real Time)
Citomegalovirus - ADN în cervix, în sânge, în uretră, în urină
Citomegalovirus - DNA in cervix, in blood, in urethra, in urine
Цитомегаловирус - ДНК в шейке матки, в крови, в уретре, в моче
Citomegalovirus - Anticorpi IgG, IgM
Citomegalovirus - antibodies IgG, IgM
Цитомегаловирус - IgG, IgM антитела
Determinarea HIV (SIDA) (express test)
HIV (SIDA) – determination (express test)
Определение ВИЧ (СПИД)
Gardnirella Vaginalis – ADN în cervix, în uretră
Gardnirella Vaginalis – DNA in cervix, in urehtra
Гарднирелла влагалищная - ДНК в шейке матки, в уретре
Helicobacter Pylori - Anticorpi IgA
Helicobacter Pylori – Antibodies IgA
Helicobacter pylori - IgA антитела
Helicobacter Pylori - Anticorpi IgG, IgM
Helicobacter Pylori – Antibodies IgG, IgM
Helicobacter Pylori – IgG, IgM антитела
Helicobacter Pylori (express test)
Helicobacter Pylori (express test)
Helicobacter Pylori (экспресс-тест)
MRS (Micro Reacţia la Sifilis)
MRS (micro reaction to siphilis)
Микрореакция преципитации(МР) на сифилис
Mycoplasma DUO (ag. M. hominis & ag.U. urealyticum) în cervix, în uretră
Mycoplasma DUO (ag. M. hominis & ag.U. urealyticum) in cervix, in urethra
Mycoplasma DUO (ag. ag.U. urealyticum и M. hominis) в шейке матки, в уретре
Page | 28
210
280
210
210
420
210
540
230
420
120
220
1.320
420
155
35
420
210
220
230
90
420
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Mycoplasma Genitalium - ADN în cervix, în uretră
Mycoplasma Genitalium - DNA in cervix, in urehtra
Микоплазма Genitalium - ДНК в шейке матки, в уретре
Mycoplasma Hominis - ADN în cervix, în sînge, în uretră, în urină
Mycoplasma Hominis - DNA in cervix, in blood, in urehtra, in urine
Микоплазма Hominis - ДНК в шейке матки, в моче, в крови, в уретру
Mycoplasma Hominis - Anticorpi IgG
Mycoplasma Hominis – Antibodies IgG
Микоплазма Hominis - IgG антитела
Mycoplasma Hominis - Anticorpi IgM, IgA
Mycoplasma Hominis - Antibodies IgM, IgA
Микоплазма Hominis - IgM антитела
Mycoplasma Pneumoniae - Anticorpi IgG, IgM
Mycoplasma Pneumoniae - Antibodies IgG, IgM
Микоплазма пневмонии – IgG, IgM антитела
Mycoplasma Pneumoniae - Anticorpi IgM, IgG, IgA
Mycoplasma Pneumoniae - Antibodies IgM, IgG, IgA
Микоплазма пневмонии - IgM, IgG, IgA антитела
Mycoplasma Pneumoniae - ADN
Mycoplasma Pneumoniae - DNA
Микоплазма пневмонии - ДНК
Mycoplasma pneumonie/Chlamydia pneumonie - ADN (raclaj din nazofaringe)
Mycoplasma pneumonia / Chlamydia pneumonia - DNA (scraper from the nasopharynx)
Mycoplasma пневмонии / Chlamydia пневмонии - ДНК (скребок из носоглотки)
Neisseria Gonorrhaeae – ADN în cervix, în uretră
Neisseria Gonorrhaeae - DNA in cervix, in urehtra
Нейссерия gonorrhaeae - ДНК в шейке матки, в уретре
Rubeola - Anticorpi IgG, IgM
Rubella – Antibodies IgG, IgM
Краснуха - IgG, IgM антитела
Rujeola - Anticorpi IgG, IgM
Measles – antibodies IgG, IgM
Корь: антитела – IgG, IgM
Salmonella – Serologie
Salmonella – Serology
Сальмонелла - Серология
Sifilis (Treponema Pallidum - TPHA)
Syphilis (Treponema pallidum - TPHA)
Сифилис (бледная спирохета - РПГА)
Toxoplasma Gondii - ADN în sânge, în urină
Toxoplasma Gondii – DNA in blood, in urine
Toxoplasma Gondii - ДНК в крови, в моче
Toxoplasma Gondii - Anticorpi IgG, IgM
Toxoplasma Gondii – Antibodies IgG, IgM
Toxoplasma Gondii IgG, IgM антитела
Trichomonas Vaginalis – ADN în cervix, în uretră, în urină
Trichomonas Vaginalis – DNA in cervix, in urethra, in urine
Трихомонас влагалищной - ДНК в шейке матки, в уретре, в моче
Virus herpetic (HSV) tip ½– ADN în cervix, în sânge, în uretră, în urină
Herpes virus (HSV) type ½ - DNA in cervix, in blood, in urine, in urethra
Вирус герпеса (ВПГ) тип ½ - ДНК в шейке матки, в крови, в уретре, в моче
Virus herpetic (HSV) tip ½- Anticorpi IgG, IgM
Herpes virus (HSV) type ½ - Antibodies IgG, IgM
Вирус простого герпеса (ВПГ) ½ типа – IgG, IgM антитела
Virus herpetic (HSV) tip 2 - Anticorpi IgG, IgM
Herpes virus (HSV) type 2 - Antibodies IgG, IgM
Вирус простого герпеса (ВПГ) 2 типа – IgG, IgM антитела
Virus herpetic (HSV) tip 6 – ADN în sânge integral
Herpes virus (HSV) type 6 – DNA in integral blood
Вирус герпеса (ВПГ) тип 6 ДНК в крови
Virus herpetic tip 1 - Anticorpi IgG, IgM
Virus herpetic tip 1 – Antibodies IgG, IgM
Вирус простого герпеса 1 типа – IgG, IgM антитела
Page | 29
420
420
230
190
220
490
2.200
400
420
155
230
660
170
420
180
420
420
180
180
300
155
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
RADIOLOGIE/RADIOLOGY/РАДИОЛОГИЯ
Rezonanţă magnetică nucleară (RMN)/Nuclear Magnetic Resonance (NMR)/Магнитно-резонансная томография
(МРТ)
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
MDL
Цены на оказываемые услуги
Angiografia aortei prin RMN cu contrast
4.050
1
Aortic angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография аорты с контрастом
Angiografia arterei pulmonare prin RMN cu contrast
4.050
2
Pulmonary artery angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография легочной артерии с контрастом
Angiografia vaselor intracraniene prin RMN fără contrast
2.700
3
Intracranial vessels angiography by NMR without contrast
МРТ Ангиография интракраниальных сосудов без контраста
Angiografia vaselor intra si extracraniene prin RMN cu contrast
4.750
4
Intra and extra cranial vessels angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография экстра и интракраниальных сосудов с контрастом
Angiografia vaselor membrelor inferioare prin RMN cu contrast
4.050
5
Lower limbs vessels angiography by NMR with contrast
МРТ сосудов нижних конечностей с контрастом
Angiografia vaselor membrelor superioare prin RMN cu contrast
4.050
6
Upper limbs vessels angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография сосудов верхних конечностей с контрастом
RMN a abdomenului
1.850
7
NMR of abdomen
МРТ брюшной полости
RMN a abdomenului cu contrast
3.300
8
NMR of abdomen with contrast
МРТ брюшной полости с контрастом
RMN a articulaţiilor mari
1.850
9
NMR of big joints
МРТ крупных суставов
RMN a articulaţiilor mari cu contrast
2.950
10
NMR of big joints with contrast
МРТ крупных суставов с контрастом
RMN a coloanei cervicale
1.850
11
NMR cervical spine
МРТ шейного отдела позвоночника
RMN a coloanei cervicale cu contrast
3.300
12
NMR cervical spine with contrast
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei dorsale
1.850
13
NMR of dorsal spine
МРТ грудного отдела позвоночника
RMN a coloanei dorsale cu contrast
2.950
14
NMR of dorsal spine with contrast
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei lombo - sacrale
1.850
15
NMR of lumbar - sacral spine
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
RMN a coloanei lombo - sacrale cu contrast
2.950
16
NMR of lumbar - sacral spine with contrast
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei vertebrale "whole spine"
4.500
17
NMR of whole spine
МРТ всего позвоночника в режиме “Whole spine“
RMN a coloanei vertebrale "whole spine" cu contrast
5.400
18
NMR of whole spine with contrast
МРТ всего позвоночника в режиме “Whole spine” с контрастом
RMN a cutiei toracice
1.850
19
NMR of ribcage
МРТ грудной клетки
Page | 30
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RMN a cutiei toracice cu contrast
NMR of ribcage with contrast
МРТ грудной клетки с контрастом
RMN a fătului
NMR of fetus
МРТ плода
RMN a fătului cu contrast
NMR of fetus with contrast
МРТ плода с контрастом
RMN a glandei pituitare
NMR of pituitary gland
МРТ гипофиза
RMN a glandei pituitare cu contrast
NMR of pituitary gland with contrast
МРТ гипофиза с контрастом
RMN a glandei suprarenale
NMR of adrenal gland
МРТ надпочечников
RMN a glandelor mamare cu contrast
NMR of mammary glands with contrast
МРТ молочных желез с контрастом
RMN a orbitelor
NMR of orbits
МРТ орбит
RMN a organelor bazinului mic
NMR of pelvic organs one
МРТ органов малого таза
RMN a organelor bazinului mic cu contrast
NMR of pelvic organs one investigation with contrast
МРТ органов малого таза с контрастом
RMN a pancreasului
NMR of pancreas
МРТ поджелудочной железы
RMN a rinichilor
NMR of kidneys
МРТ почек
RMN a sinusului paranazal
NMR of paranasal sinus
МРТ(параназальных) гайморовых пазух
RMN cerebrală
Cerebral NMR
МРТ головного мозга
RMN cerebrală cu contrast - protocol standard
Cerebral NMR with contrast – standard protocol
МРТ головного мозга с контрастированием (стандартный протокол)
RMN cerebrală în patologia cerebrovasculară (MRA+DWI) cu contrast
Cerebral NMR in cerebro-vascular pathology (MRA+DWI) with contrast
МРТ - головного мозга при цереброваскулярной патологии с контрастом (МРА+DWI)
RMN regim colangiografie
NMR in cholangiography regime
МРТ в режиме холангиографии
RMN spectroscopie cerebrală
NMR of cerebral spectroscopy
МРТ спектроскопия головы
RMN spectroscopie cerebrală cu contrast
NMR of cerebral spectroscopy with contrast
МРТ спектроскопия головы с контрастом
Page | 31
2.950
1.800
3.200
1.800
2.950
1.650
3.500
1.650
1.850
3.300
1.650
1.650
1.650
2.000
3.500
3.250
1.650
1.800
3.100
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Rezonanţă magnetică nucleară (RMN) de urgenţă
(în zilele lucrătoare după 18:00, Sîmbăta dupa 14:00, 24 h în zilele de odihnă şi sărbătoare)
Emergency Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
(working days after 18:00, Saturday after 14:00, 24 h during weekend and holidays)
Срочная Магнитно-резонансная томография (МРТ)
(în zilele lucrătoare după 19:00, Sîmbăta dupa 13:00, 24 h în zilele de odihnă şi sărbătoare)
(В рабочии дни после 18:00, Субота после 14:00, 24 ч в выходные дни и праздники)
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Angiografia aortei prin RMN cu contrast
1
Aortic angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография аорты с контрастом
Angiografia arterei pulmonare prin RMN cu contrast
2
Pulmonary artery angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография легочной артерии с контрастом
Angiografia vaselor intracraniene prin RMN fără contrast
3
Intracranial vessels angiography by NMR without contrast
МРТ Ангиография интракраниальных сосудов без контраста
Angiografia vaselor intra si extracraniene prin RMN cu contrast
4
Intra and extra cranial vessels angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография экстра и интракраниальных сосудов с контрастом
Angiografia vaselor membrelor inferioare prin RMN cu contrast
5
Lower limbs vessels angiography by NMR with contrast
МРТ сосудов нижних конечностей с контрастом
Angiografia vaselor membrelor superioare prin RMN cu contrast
6
Upper limbs vessels angiography by NMR with contrast
МРТ Ангиография сосудов верхних конечностей с контрастом
RMN a abdomenului
7
NMR of abdomen
МРТ брюшной полости
RMN a abdomenului cu contrast
8
NMR of abdomen with contrast
МРТ брюшной полости с контрастом
RMN a articulaţiilor mari
9
NMR of big joints
МРТ крупных суставов
RMN a articulaţiilor mari cu contrast
10
NMR of big joints with contrast
МРТ крупных суставов с контрастом
RMN a coloanei cervicale
11
NMR cervical spine
МРТшейного отдела позвоночника
RMN a coloanei cervicale cu contrast
12
NMR cervical spine with contrast
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei dorsale
13
NMR of dorsal spine
МРТ грудного отдела позвоночника
RMN a coloanei dorsale cu contrast
14
NMR of dorsal spine with contrast
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei lombo - sacrale
15
NMR of lumbar - sacral spine
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
RMN a coloanei lombo - sacrale cu contrast
16
NMR of lumbar - sacral spine with contrast
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом
RMN a coloanei vertebrale "whole spine"
17
NMR of whole spine
МРТ всего позвоночника в режиме “Whole spine“
RMN a coloanei vertebrale "whole spine" cu contrast
18
NMR of whole spine with contrast
МРТ всего позвоночника в режиме “Whole spine” с контрастом
Page | 32
MDL
5.670
5.670
3.780
6.650
5.670
5.670
2.590
4.900
2.590
4.130
2.590
4.900
2.590
4.130
2.590
4.130
6.300
7.560
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RMN a cutiei toracice
NMR of ribcage
МРТ грудной клетки
RMN a cutiei toracice cu contrast
NMR of ribcage with contrast
МРТ грудной клетки с контрастом
RMN a fătului
NMR of fetus
МРТ плода
RMN a fătului cu contrast
NMR of fetus with contrast
МРТ плода с контрастом
RMN a glandei pituitare
NMR of pituitary gland
МРТ гипофиза
RMN a glandei pituitare cu contrast
NMR of pituitary gland with contrast
МРТ гипофиза с контрастом
RMN a glandei suprarenale
NMR of adrenal gland
МРТ надпочечников
RMN a glandelor mamare cu contrast
NMR of mammary glands with contrast
МРТ молочных желез с контрастом
RMN a orbitelor
NMR of orbits
МРТ орбит
RMN a organelor bazinului mic
NMR of pelvic organs one
МРТ органов малого таза
RMN a organelor bazinului mic cu contrast
NMR of pelvic organs one investigation with contrast
МРТ органов малого таза с контрастом
RMN a pancreasului
NMR of pancreas
МРТ поджелудочной железы
RMN a rinichilor
NMR of kidneys
МРТ почек
RMN a sinusului paranazal
NMR of paranasal sinus
МРТ(параназальных) гайморовых пазух
RMN cerebrală
Cerebral NMR
МРТ головного мозга
RMN cerebrală cu contrast - protocol standard
Cerebral NMR with contrast – standard protocol
МРТ головного мозга с контрастированием (стандартный протокол)
RMN cerebrală în patologia cerebrovasculară (MRA+DWI) cu contrast
Cerebral NMR in cerebro-vascular pathology (MRA+DWI) with contrast
МРТ - головного мозга при цереброваскулярной патологии с контрастом (МРА+DWI)
RMN regim colangiografie
NMR of cholangiography regime
МРТ в режиме холангиографии
RMN spectroscopie cerebrală
NMR of cerebral spectroscopy
МРТ спектроскопия головы
RMN spectroscopie cerebrală cu contrast
NMR of cerebral spectroscopy with contrast
МРТ спектроскопия головы с контрастом
Page | 33
2.590
4.130
2.520
4.480
2.520
4.130
2.310
4.900
2.310
2.590
4.620
2.310
2.310
2.310
2.800
4.900
4.550
2.310
2.520
4.340
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Tomografie computerizată/Computerized Tomography Scan/Компьютерная томография
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Angiografia aortei prin tomografia computerizată
1
Aortic angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография аорты
Angiografia arterelor carotidiene prin tomografia computerizată
2
Carotid arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография сонных артерий
Angiografia arterelor extra şi intracraniene prin tomografia computerizată
3
Extra and intracranial arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография экстра и интракраниальных артерий
Angiografia arterelor periferice a membrelor inferioare prin tomografie computerizată
4
Peripheral arteries of lower limbs angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография периферических артерий нижних конечн.
Angiografia arterelor periferice a membrelor superioare prin tomografie computerizată
5
Peripheral arteries of upper limbs angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография периферических артерий верхних конечн.
Angiografia arterelor pulmonare prin tomografie computerizată
6
Pulmonary arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография легочных артерий
Angiografia arterelor renale prin tomografie computerizată
7
Renal arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография почечных артерий
Consultarea radiografiilor, tomografiilor, radiofotografiilor şi formularea procesului verbal
8
Consultation of X-rays, CT scans, radiophotographies and making the conclusion
Консультирование рентгенограмм, томограмм и выдача заключений
Consultarea tomografiilor efectuate în alte instituţii
9
Consultation of CT scans performed in other institutions
Консультирование томограмм из других медицинских учреждений
Dublarea rezultatului tomografiei computerizate
10
CT scan result dublation
Дублирование результатов КТ
Tomografia computerizată a abdomenului cu contrast
11
CT scan of abdomen with contrast
КТ (компьютерная томография) брюшной полости с контрастированием
Tomografia computerizată a abdomenului fără contrast
12
CT scan of abdomen without contrast
КТ (компьютерная томография) брюшной полости без контрастирования
Tomografia computerizată a articulaţiilor (1 regiune anatomică)
13
CT scan of joints (one anatomic zone)
КТ (компьютерная томография) суставов (1 анатомическая обл.)
Tomografia computerizată a articulaţiilor talocrurale
14
CT scan of talocrural joints
КТ (компьютерная томография) голеностопных суставов
Tomografia computerizată a bazinului cu contrast
15
CT scan of basin with contrast
КТ(компьютерная томография) малого таза с контрастированием
Tomografia computerizată a bazinului fără contrast
16
CT scan of basin without contrast
КТ (компьютерная томография) малого таза без контрастирования
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale cervicale
17
CT scan of cervical spine
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale lombo-sacrale
18
CT scan of lumbo-sacral spine
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale toracale
19
CT scan of toracal spine
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника
Page | 34
MDL
5.050
5.050
5.050
5.050
5.050
5.050
5.050
80
270
100
2.900
1.050
1.050
880
2.200
1.050
1.050
1.050
1.050
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Tomografia computerizată a creierului cu contrast
CT scan of brain with contrast
КТ (компьютерная томография) головного мозга с контрастированием
Tomografia computerizată a creierului fără contrast
CT scan of brain without contrast
КТ (компьютерная-томография) головного мозга без контрастирования
Tomografia computerizată a femurului (gambei)
CT scan of femur
КТ (компьютерная томография) бедра
Tomografia computerizată a nazofaringelui
CT scan nasopharynx
КТ (компьютерная томография) назофарингеальной области
Tomografia computerizată a selei turceşti şi creierului cu contrast
CT scan of sella turcica and brain with contrast
КТ (компьютерная томография) турецкого седла и головного мозга с контрастированием
Tomografia computerizată a selei turceşti şi creierului fără contrast
CT scan of sella turcica and brain without contrast
КТ (компьютерная томография) турецкого седла и головного мозга без контрастирования
Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale
CT scan of paranasal sinuses
КТ (компьютерная томография) гайморовых пазух
Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale şi a creerului
CT scan of paranasal sinuses and brain
КТ (компьютерная томография) параназальных синусов и головного мозга
Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului cu contrast
CT scan of thorax and mediastinum with contrast
КТ (компьютерная томография) грудной клетки и средостения с контрастированием
Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului fără contrast
CT scan of thorax and mediastinum without contrast
КТ (компьютерная томография) грудной клетки и средостения без контрастирования
Page | 35
2.200
1.050
880
880
1.750
880
1.050
1.050
2.200
1.050
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Tomografie computerizată de urgenţă
(în zilele lucrătoare după 18:00, Sîmbăta dupa 14:00, 24 h în zilele de odihnă şi sărbătoare)
Emergency Computerized Tomography Scan
(working days after 18:00, Saturday after 14:00, 24 h during weekend and holidays)
Срочная Компьютерная томография
(В рабочии дни после 18:00, Субота после 14:00, 24 ч в выходные дни и праздники)
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Angiografia aortei prin tomografia computerizată
1
Aortic angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография аорты
Angiografia arterelor carotidiene prin tomografia computerizată
2
Carotid arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография сонных артерий
Angiografia arterelor extra şi intracraniene prin tomografia computerizată
3
Extra and intracranial arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография экстра и интракраниальных артерий
Angiografia arterelor periferice a membrelor inferioare prin tomografie computerizată
4
Peripheral arteries of lower limbs angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография периферических артерий нижних конечн.
Angiografia arterelor periferice a membrelor superioare prin tomografie computerizată
Peripheral arteries of upper limbs angiography by CT scan
5
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография периферических артерий верхних
конечностей
Angiografia arterelor pulmonare prin tomografie computerizată
6
Pulmonary arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография легочных артерий
Angiografia arterelor renale prin tomografie computerizată
7
Renal arteries angiography by CT scan
КТ (компьютерно-томографическая) ангиография почечных артерий
Consultarea radiografiilor, tomografiilor, radiofotografiilor şi formularea procesului verbal
8
Consultation of X-rays, CT scans, radiophotographies and making the conclusion
Консультирование рентгенограмм, томограмм и выдача заключений
Consultarea tomografiilor efectuate în alte instituţii
9
Consultation of CT scans performed in other institutions
Консультирование томограмм из других медицинских учреждений
Dublarea rezultatului tomografiei computerizate
10
CT scan result dublation
Дублирование результатов КТ
Tomografia computerizată a abdomenului cu contrast
11
CT scan of abdomen with contrast
КТ (компьютерная томография) брюшной полости с контрастированием
Tomografia computerizată a abdomenului fără contrast
12
CT scan of abdomen without contrast
КТ (компьютерная томография) брюшной полости без контрастирования
Tomografia computerizată a articulaţiilor (1 regiune anatomică)
13
CT scan of joints (one anatomic zone)
КТ (компьютерная томография) суставов (1 анатомическая обл.)
Tomografia computerizată a articulaţiilor talocrurale
14
CT scan of talocrural joints
КТ (компьютерная томография) голеностопных суставов
Tomografia computerizată a bazinului cu contrast
15
CT scan of basin with contrast
КТ(компьютерная томография) малого таза с контрастированием
Tomografia computerizată a bazinului fără contrast
16
CT scan of basin without contrast
КТ (компьютерная томография) малого таза без контрастирования
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale cervicale
17
CT scan of cervical spine
КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale lombo-sacrale
18
CT scan of lumbo-sacral spine
КТ (компьютерная томография) пояснично-крестцового отдела позвоночника
Page | 36
MDL
7.070
7.070
7.070
7.070
7.070
7.070
7.070
110
380
140
4.060
1.470
1.470
1.230
3.080
1.470
1.470
1.470
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Tomografia computerizată a coloanei vertebrale toracale
CT scan of toracal spine
КТ (компьютерная томография) грудного отдела позвоночника
Tomografia computerizată a creierului cu contrast
CT scan of brain with contrast
КТ (компьютерная томография) головного мозга с контрастированием
Tomografia computerizată a creierului fără contrast
CT scan of brain without contrast
КТ (компьютерная-томография) головного мозга без контрастирования
Tomografia computerizată a femurului (gambei)
CT scan of femur
КТ (компьютерная томография) бедра
Tomografia computerizată a nazofaringelui
CT scan nasopharynx
КТ (компьютерная томография) назофарингеальной области
Tomografia computerizată a selei turceşti şi creierului cu contrast
CT scan of sella turcica and brain with contrast
КТ (компьютерная томография) турецкого седла и головного мозга с контрастированием
Tomografia computerizată a selei turceşti şi creierului fără contrast
CT scan of sella turcica and brain without contrast
КТ (компьютерная томография) турецкого седла и головного мозга без контрастирования
Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale
CT scan of paranasal sinuses
КТ (компьютерная томография) гайморовых пазух
Tomografia computerizată a sinusurilor paranazale şi a creerului
CT scan of paranasal sinuses and brain
КТ (компьютерная томография) параназальных синусов и головного мозга
Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului cu contrast
CT scan of thorax and mediastinum with contrast
КТ (компьютерная томография) грудной клетки и средостения с контрастированием
Tomografia computerizată a toracelui şi mediastinului fără contrast
CT scan of thorax and mediastinum without contrast
КТ (компьютерная томография) грудной клетки и средостения без контрастирования
Page | 37
1.470
3.080
1.470
1.230
1.230
2.450
1.230
1.470
1.470
3.080
1.470
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
OSTEODENSITOMETRIE/OSTEODENSITOMETRY/ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
MDL
Цены на оказываемые услуги
Densitometrie osoasă "whole body"
800
1
Bone densitometry „whole body”
Костная денситометрия “whole body”
Densitometrie osoasă a coloanei vertebrale - regiunea lombară
320
2
Bone densitometry of spine – lumbar region
Костная денситометрия поясничного отдела позвоночника
Densitometrie osoasă a colului femural
320
3
Bone densitometry of femoral neck
Костная денситометрия костей шейки бедра
Densitometrie osoasă coloanei vertebrale
600
4
Bone densitometry of spine
Костная денситометрия костей позвоночника
RADIOGRAFIE DENTARĂ PANORAMICĂ/PANORAMIC DENTAL RADIOGRAPHY/ПАНОРАМНАЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЗУБОВ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
MDL
Цены на оказываемые услуги
Ortopantomografie
100
1
Orthopantomography
Ортопантомография
MAMOGRAFIE/MAMMOGRAPHY/МАММОГРАФИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Mamografie digitală a unei glande mamare
1
Digital mammography of one mammary gland
Маммография одной молочной железы
Mamografie digitală a ambelor glande mamare
2
Digital mammography of mammary glands
Маммография обеих молочных желез
Page | 38
MDL
230
400
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
ROENTGEN/ROENTGEN/РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Cistografia ascendentă
1
Ascending cystography
Цистография восходящая
Fistulografia
2
Fistulography
Фистулография
Fistulopleurografia digitală
3
Digital fistulopleurography
Цифровая фистулоплеврография
Radiografia digitală a articulaţiei cotului în două incidenţe
4
Digital radiography of elbow joint in two incidents
Цифровая рентгенография локтевого сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei coxofemurale în două incidenţe
5
Digital radiography of coxofemoral joint in two incidents
Цифровая рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei genunchiului în două incidenţe
6
Digital radiography of knee joint in two incidents
Цифровая рентгенография коленного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei humerale în două incidenţe
7
Digital radiography of humeral joint in two incidents
Цифровая рентгенография плечевого сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei radio-carpiene în două incidenţe
8
Digital radiography of radio-carpal joint in two incidents
Цифровая рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei şoldului în două incidenţe
9
Digital radiography of hip joint in two incidents
Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei talocrurale în două incidenţe
10
Digital radiography of talo-crural joint in two incidents
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях
Radiografia digitală a articulaţiilor sacro-iliace în două incidenţe
11
Digital radiography of sacroiliac joint in two incidents
Цифровая рентгенография илео-сакральных сочленений в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiilor temporo-mandibulare
12
Digital radiophotography of temporo-mandibular joints
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Radiografia digitală a C1 prin gura deschisă
13
Digital radiography of C1 with open mouth
Цифровая рентгенография С1 позвонка через открытую ротовую полость
Radiografia digitală a calcaneului în două incidenţe
14
Digital radiography of calcaneus in two incidents
Цифровая рентгенография пяточной кости в двух проекциях
Radiografia digitală a calcaneului într-o incidenţă
15
Digital radiography of calcaneus in one incident
Цифровая рентгенография пяточной кости в одной порекции
Radiografia digitală a cavităţii abdominale
16
Digital radiography of abdominal cavity
Рентгенография брюшной полости
Radiografia digitală a claviculei
17
Digital radiography of collar bone
Цифровая рентгенография ключицы
Radiografia digitală a craniului
18
Digital radiography of brain
Цифровая рентгенография черепа
Radiografia digitală a craniului în două incidenţe
19
Digital radiography of brain in two incidents
Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях
Radiografia digitală a cutiei toracice
20
Digital radiography of thorax
Цифровая рентгенография грудной клетки
Page | 39
MDL
500
500
500
230
165
230
230
230
230
230
230
145
190
230
165
230
165
165
230
165
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Radiografia digitală a cutiei toracice în două incidenţe
Digital radiography of thorax in two incidents
Цифровая рентгенография грудной клетки в двух проекциях
Radiografia digitală a cutiei toracice în trei incidenţe
Digital radiography of ribcage in three incidents
Цифровая рентгенография грудной клетки в трех проекциях
Radiografia digitală a femurului în două incidenţe
Digital radiography of femur in two incidents
Цифровая рентгенография бедра в двух проекциях
Radiografia digitală a gambei în două incidenţe
Digital radiography of calf in two incidents
Цифровая рентгенография голени в двух проекциях
Radiografia digitală a intestinului subţire
Digital radiography of small intestine
Цифровая рентгенография тонкой кишки
Radiografia digitală a laringelui
Digital radiography of larynx
Цифровая рентгенография гортани
Radiografia digitală a mandibulei
Digital radiography of mandibula
Цифровая рентгенография нижней челюсти
Radiografia digitală a mânii în două incidenţe
Digital radiography of hand in two incidents
Цифровая рентгенография кисти в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor antebraţului în două incidenţe
Digital radiography of forearm bones in two incidents
Цифровая рентгенография предплечья в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor bazinului într-o incidenţă
Digital radiography of basin bones in one incident
Цифровая рентгенография тазовых костей в 1 проекции
Radiografia digitală a oaselor braţului în două incidenţe
Digital radiography of arm bones in two incidents
Цифровая рентгенография плеча в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor nazale în două incidenţe
Digital radiography of nasal bones in two incidents
Цифровая рентгенография костей носа в двух проекциях
Radiografia digitală a omoplatului în două incidenţe
Digital radiography of scapula in two incidents
Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях
Radiografia digitală a orbitelor
Digital radiography of orbits
Цифровая рентгенография орбит
Radiografia digitală a osului sacral şi a coccisului în două incidenţe
Digital radiography of sacral and coccyx bones in two incidents
Цифровая рентгенография крестца и копчика в двух проекциях
Radiografia digitală a piciorului plat (bilateral) în două incidenţe
Digital radiography of flat foot(bilateral) in two incidents
Цифровая рентгенография нижних конечностей при плоскостопии в двух проекциях
Radiografia digitală a plantei în două incidenţe
Digital radiography of flat foot(bilateral) in two incidents
Цифровая рентгенография стопы в двух проекциях
Radiografia digitală a regiunii lombare a coloanei vertebrale cu probe funcţionale
Digital radiography of lumbar region of spine in two incidents with functional samples
Функциональная цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника
Radiografia digitală a regiunii lombare a coloanei vertebrale în două incidenţe
Digital radiography of lumbar region of spine in two incidents
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia digitală a regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe funcţionale în două incidenţe
Digital radiography of thorax region of spine in two incidents with functional samples
Функциональная цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia digitală a regiunii toracice a coloanei vertebrale în două incidenţe
Digital radiography of thorax region of spine in two incidents
Цифровая рентгенография груд. отдела позвоночника в двух проекциях
Page | 40
230
250
230
230
250
145
145
230
230
230
190
230
230
145
230
230
230
250
230
250
230
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Radiografia digitală a sinusurilor paranazale
Digital radiography of paranasal sinuses
Цифровая рентгенография околоносовых пазух
Radiografia digitală a şeii turceşti
Digital radiography of sella turcica
Цифровая рентгенография турецкого седла
Radiografia digitală a toracelui în decubit lateral
Digital radiography of thorax in lateral
Цифровая рентгенография грудной клетки в положении лежа на боку
Radiografia digitală axială a rotulei în trei incidenţe
Digital radiography axial of patella in three incidents
Цифровая рентгенография надколенника в трех проекциях
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe
Functional radiography of spine cervical region in two incidents
Функциональная ретгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe + două probe
funcţionale
Functional radiography of spine cervical region in two incidents + two functional samples
Функциональная ретгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях +
функциональные пробы
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe + probele
funcţionale (2) + Ch1 prin gura deschisă
Functional radiography of spine cervical region in two incidents + two functional samples +C1 with
open mouth
Функциональная рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях +
функциональные пробы (2) + Ch1 через открытый рот
Uretrografia
Uretrography
Уретрография
Urografia digitală intravenoasă
Intravenous digital urography
Внутривенная цифровая урография
Copia repetată a CD-ului+Copia concluzei
Repeated copy of CD+Copy of conclusion
Повторная копия CD + Kопия заключении
Page | 41
165
165
165
190
230
250
300
340
750
80
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Roentgen de urgenţă
(în zilele lucrătoare după 18:00, Sîmbăta dupa 14:00, 24 h în zilele de odihnă şi sărbătoare)
Emergency Roentgen
(working days after 18:00, Saturday after 14:00, 24 h during weekend and holidays)
Срочные Рентгенологические исследования
(В рабочии дни после 18:00, Субота после 14:00, 24 ч в выходные дни и праздники)
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Cistografia ascendentă
1
Ascending cystography
Цистография восходящая
Fistulografia
2
Fistulography
Фистулография
Fistulopleurografia digitală
3
Digital fistulopleurography
Цифровая фистулоплеврография
Radiografia digitală a articulaţiei cotului în două incidenţe
4
Digital radiography of elbow joint in two incidents
Цифровая рентгенография локтевого сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei coxofemurale în două incidenţe
5
Digital radiography of coxofemoral joint in two incidents
Цифровая рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei genunchiului în două incidenţe
6
Digital radiography of knee joint in two incidents
Цифровая рентгенография коленного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei humerale în două incidenţe
7
Digital radiography of humeral joint in two incidents
Цифровая рентгенография плечевого сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei radio-carpiene în două incidenţe
8
Digital radiography of radio-carpal joint in two incidents
Цифровая рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei şoldului în două incidenţe
9
Digital radiography of hip joint in two incidents
Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях
Radiografia digitală a articulaţiei talocrurale în două incidenţe
10
Digital radiography of talo-crural joint in two incidents
Цифровая рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях
Radiografia digitală a articulaţiilor sacro-iliace în două incidenţe
11
Digital radiography of sacroiliac joint in two incidents
Цифровая рентгенография илео-сакральных сочленений в двух проекциях
Radiografia digitală a articulaţiilor temporo-mandibulare
12
Digital radiophotography of temporo-mandibular joints
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Radiografia digitală a C1 prin gura deschisă
13
Digital radiography of C1 with open mouth
Цифровая рентгенография С1 позвонка через открытую ротовую полость
Radiografia digitală a calcaneului în două incidenţe
14
Digital radiography of calcaneus in two incidents
Цифровая рентгенография пяточной кости в двух проекциях
Radiografia digitală a calcaneului într-o incidenţă
15
Digital radiography of calcaneus in one incident
Цифровая рентгенография пяточной кости в одной порекции
Radiografia digitală a cavităţii abdominale
16
Digital radiography of abdominal cavity
Рентгенография брюшной полости
Radiografia digitală a claviculei
17
Digital radiography of collar bone
Цифровая рентгенография ключицы
Radiografia digitală a craniului
18
Digital radiography of brain
Цифровая рентгенография черепа
Page | 42
MDL
700
700
700
320
230
320
320
320
320
320
320
200
260
320
230
320
230
230
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Radiografia digitală a craniului în două incidenţe
Digital radiography of brain in two incidents
Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях
Radiografia digitală a cutiei toracice
Digital radiography of thorax
Цифровая рентгенография грудной клетки
Radiografia digitală a cutiei toracice în două incidenţe
Digital radiography of thorax in two incidents
Цифровая рентгенография грудной клетки в двух проекциях
Radiografia digitală a cutiei toracice în trei incidenţe
Digital radiography of ribcage in three incidents
Цифровая рентгенография грудной клетки в трех проекциях
Radiografia digitală a femurului în două incidenţe
Digital radiography of femur in two incidents
Цифровая рентгенография бедра в двух проекциях
Radiografia digitală a gambei în două incidenţe
Digital radiography of calf in two incidents
Цифровая рентгенография голени в двух проекциях
Radiografia digitală a intestinului subţire
Digital radiography of small intestine
Цифровая рентгенография тонкой кишки
Radiografia digitală a laringelui
Digital radiography of larynx
Цифровая рентгенография гортани
Radiografia digitală a mandibulei
Digital radiography of mandibula
Цифровая рентгенография нижней челюсти
Radiografia digitală a mânii în două incidenţe
Digital radiography of hand in two incidents
Цифровая рентгенография кисти в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor antebraţului în două incidenţe
Digital radiography of forearm bones in two incidents
Цифровая рентгенография предплечья в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor bazinului într-o incidenţă
Digital radiography of basin bones in one incident
Цифровая рентгенография тазовых костей в 1 проекции
Radiografia digitală a oaselor braţului în două incidenţe
Digital radiography of arm bones in two incidents
Цифровая рентгенография плеча в двух проекциях
Radiografia digitală a oaselor nazale în două incidenţe
Digital radiography of nasal bones in two incidents
Цифровая рентгенография костей носа в двух проекциях
Radiografia digitală a omoplatului în două incidenţe
Digital radiography of scapula in two incidents
Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях
Radiografia digitală a orbitelor
Digital radiography of orbits
Цифровая рентгенография орбит
Radiografia digitală a osului sacral şi a coccisului în două incidenţe
Digital radiography of sacral and coccyx bones in two incidents
Цифровая рентгенография крестца и копчика в двух проекциях
Radiografia digitală a piciorului plat (bilateral) în două incidenţe
Digital radiography of flat foot(bilateral) in two incidents
Цифровая рентгенография нижних конечностей при плоскостопии в двух проекциях
Radiografia digitală a plantei în două incidenţe
Digital radiography of flat foot(bilateral) in two incidents
Цифровая рентгенография стопы в двух проекциях
Radiografia digitală a regiunii lombare a coloanei vertebrale cu probe funcţionale
Digital radiography of lumbar region of spine in two incidents with functional samples
Функциональная цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника
Radiografia digitală a regiunii lombare a coloanei vertebrale în două incidenţe
Digital radiography of lumbar region of spine in two incidents
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
Page | 43
320
230
320
350
320
320
250
200
200
320
320
320
260
320
320
200
320
320
320
250
320
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Radiografia digitală a regiunii toracice a coloanei vertebrale cu probe funcţionale în două incidenţe
Digital radiography of thorax region of spine in two incidents with functional samples
Функциональная цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia digitală a regiunii toracice a coloanei vertebrale în două incidenţe
Digital radiography of thorax region of spine in two incidents
Цифровая рентгенография груд. отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia digitală a sinusurilor paranazale
Digital radiography of paranasal sinuses
Цифровая рентгенография околоносовых пазух
Radiografia digitală a şeii turceşti
Digital radiography of sella turcica
Цифровая рентгенография турецкого седла
Radiografia digitală a toracelui în decubit lateral
Digital radiography of thorax in lateral
Цифровая рентгенография грудной клетки в положении лежа на боку
Radiografia digitală axială a rotulei în trei incidenţe
Digital radiography axial of patella in three incidents
Цифровая рентгенография надколенника в трех проекциях
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe
Functional radiography of spine cervical region in two incidents
Функциональная ретгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe + două probe
funcţionale
Functional radiography of spine cervical region in two incidents + two functional samples
Функциональная ретгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях +
функциональные пробы
Radiografia funcţională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidenţe + probele funcţionale
(2) + Ch1 prin gura deschisă
Functional radiography of spine cervical region in two incidents + two functional samples +C1 with open
mouth
Функциональная рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях + функциональные
пробы (2) + Ch1 через открытый рот
Uretrografia
Uretrography
Уретрография
Urografia digitală intravenoasă
Intravenous digital urography
Внутривенная цифровая урография
Copia repetată a CD-ului+Copia concluzei
Repeated copy of CD+Copy of conclusion
Повторная копия CD + Kопия заключении
Page | 44
350
320
230
230
230
260
320
490
420
470
1.050
110
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Ecografia/Ecography/Эхография
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Aprecierea ultrasonografică a rezidiului vezical
1
Ecography assessment of bladder residue
Эхография объема остаточной мочи
Foliculometria în dinamică
2
Folliculometry in dynamics
Динамичная фолликулометрия
Foliculometria primară
3
Primary folliculometry
Первичная фолликулометрия
Foliculometria transabdominală
4
Transabdominal folliculometry
Трансабдоминальная фолликулометрия
Foliculometria transvaginală
5
Transvaginal folliculometry
Трансвагинальная фолликулометрия
Screening ecografic în 11-14 săptămîni de sarcină (pentru excluderea patologiilor cromozomiale)
Ecographic screening in 11-14 weeks of pregnancy ( for excluding chromosomal pathologies)
6
Ультразвуковой скрининг в 11-14 недели беременности ( для исключения хромосомных
патологии)
Ecografia colecistului (control calcul)
7
Ecography of gallbladder (stones control)
Эхография желчного пузыря (контроль камней)
Ecografia complexă la bărbaţi
8
Complex ecography investigation for men
Комплекснная эхография для мужчин
Ecografia complexă la femei
9
Complex ecography investigation for women
Комплекснная эхография для женщин
Ecografia glandei mamare
10 Ecography of mammary gland
Эхография молочной железы
Ecografia glandei tiroide
11 Ecography of tyroid gland
Эхографиящитовидной железы
Ecografia organelor abdominale (colecist, pancreasul) - proba funcţională
Ecography of abdominal organs (gallbladder and pancreas) – functional sample
12
Эхография органов брюшной полости (желчный пузырь, поджелудочная железа) функциональная проба
Ecografia organelor abdominale (ficatul, splina, vezica biliară, pancreasul)
Ecography of abdominal organs (pancreas, liver, spleen, gallbladder)
13
Эхография органов брюшной полости (печень, селезенка, желчевыводящие пути, поджелудочная
железа)
Ecografia organelor abdominale (organe abdominale + rinichi)
14 Ecography of the abdominal organs (abdominal organs+kidneys)
Эхография органов брюшной полости (органы брюшной полости + почки)
Ecografia organelor sistemului urinar (rinichii, glandele suprarenale)
15 Ecography of urinary system (kidneys, adrenal glands)
Эхография мочевыделительной системы (почки, надпочечники)
Ecografia renală cu probe funcţionale (lazex)
16 Renal ecography with functional samples (lazex)
Эхография почек с функционалтными пробами(лазексом)
Ecografia scrotului
17 Ecography of scrotum
Эхографиямошонки
Ecografia sistemului urinar (localizarea calcului)
18 Ecography of urinary system (stones calculation)
Эхография мочевыделительной системы (расположение камней)
Page | 45
MDL
125
200
200
250
300
350
100
600
700
300
180
300
320
380
280
250
250
100
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ecografia transabdominală (organele activităţii abdominale+organele sistemului urogenital)
Transabdominal ecography (abdominal cavity organs+urogenital system organs)
Трансабдоминальнная эхография (органов брюшной полости+ органов мочеполовой системы)
Ecografia transabdominală a organelor bazinului mic (vezica urinară, prostata, uterul, ovarele)
Transabdominal ecography or pelvic organs (bladder, prostate, uterus, ovaries)
Трансабдоминальнная эхография органов малого таза (мочевой пузырь, простата, матка, яичники)
Ecografia transabdominală în I trimestru de sarcină
Transabdominal ecography in the I trimester of pregnancy
Трансабдоминальнная эхография в I триместре беременности
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină
Transabdominal ecography in II trimester of pregnancy
Трансабдоминальнная эхография в II триместре беременности
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină + Dopplerometria fetoplacentară
Transabdominal ecography in II-III trimester of pregnancy+fetoplacentar dopplerometrie
Трансабдоминальнная эхография в II-III триместре беременности + фетоплацентарная
допплерометрия
Ecografia transrectală a prostatei (sonda simplă )
Transrectal ecography of prostate (simple probe)
Трансректальнная эхография простаты (простым датчиком)
Ecografia transvaginală (organele activităţii abdominale+organele sistemului urogenital)
Transvaginal ecography (abdominal cavity organs+urogenital system organs)
Трансвагинальнная эхография (органов брюшной полости+ органов мочеполовой системы)
Ecografia transvaginală a organelor bazinului mic
Transvaginal ecography of pelvic organs
Трансвагинальнная Эхографияорганов малого таза
Ecografia transvaginală în I trimestru de sarcină
Transvaginal ecography in the first trimester of pregnancy
Трансвагинальнная эхография в I триместре беременности
Ecografia, a doua opinie
Ecography, second opinion
Эхография, второе мнение
Pentru sarcină gemelară se adaugă la preţul investigaţiei 30%
For twins at the price of the investigation will be added 30%
Для беременности двойней добавляется 30% к стоимости инвестигации
Page | 46
400
280
280
450
500
320
400
350
300
100
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
INVESTIGAŢII/INVESTIGATIONS/ИССЛЕДОВАНИЯ
Ecografia/Ecography/Эхография
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Ecocardiografia cordului fătului (Doppler Color)
1
Fetal echocardiography (Color Doppler)
Эхокардиография сердца плода (Doppler Color)
Ecocardiografia (M,2D,Doppler Color)
2
Echocardiography (M,2D,Doppler Color)
Эхокардиография ( М, 2D, Doppler Color )
Ecografia articulaţiilor genunchiului (1 articulaţie)
3
Ecography of knee joints (one joint)
Эхография коленных суставов (один сустав)
Ecografia articulaţiilor genunchiului (2 articulaţii)
4
Ecography of knee joints (two joints)
Эхография коленных суставов (два сустава)
Ecografia Duplex a arterelor membrelor inferioare - un picior
5
Duplex ecography of lower limbs arteries - one foot
Дуплекснaя эхография артерий нижних конечностей - одна нога
Ecografia Duplex a sistemului portal
6
Duplex ecography of portal system
Дуплекснaя эхография портальной системы
Ecografia Duplex a aortei abdominale
7
Duplex ecography abdominal aorta
Дуплекснaя эхография брюшной аорты
Ecografia Duplex a arterelor membrelor superioare - o mână
8
Duplex ecography of upper limbs arteries - one hand
Дуплекснaя эхография артерий верхних конечностей - одна рука
Ecografia Duplex a arterelor membrelor inferioare
9
Duplex ecography of lower limbs arteries
Дуплекснaя эхография артерий ног
Ecografia Duplex a arterelor membrelor superioare
10
Duplex ecography of upper limbs arteries
Дуплекснaя эхография артерий рук
Ecografia Duplex a arterelor renale
11
Duplex ecography of renal arteries
Дуплекснaя Эхография почечных артерий
Ecografia Duplex a vaselor brahiocefalice (ale gîtului)
12
Duplex ecography of brachiocephalic vessels (of the neck)
Дуплекснaя эхография брахиоцефальных сосудов (шеи)
Ecografia Duplex a vaselor globului ocular (ochiului)
13
Duplex ecography of vessels eyeball (of the eye)
Дуплекснaя эхография сосудов глазного яблока (глаза)
Ecografia Duplex a vaselor transcraniene
14
Duplex ecography of vessels transcranian
Дуплекснaя эхография транскраниальных сосудов
Ecografia Duplex a venelor a membrelor superioare - o mână
15
Duplex ecography of upper limbs vessels - one hand
Дуплекснaя эхография вен верхних конечностей - одна рука
Ecografia Duplex a venelor membrelor inferioare - un picior
16
Duplex ecography of lower limbs vessels - one foot
Дуплекснaя эхография вен нижних конечностей - одна нога
Ecografia Duplex a venelor membrelor inferioare
17
Duplex ecography of lower limbs vessels
Дуплекснaя эхография вен ног
Ecografia Duplex a venelor membrelor superioare
18
Duplex ecography of upper limbs vessels
Дуплекснaя эхография вен рук
Ecografia glandei mamare
19
Mammary gland ecography
Эхография молочных желез
Page | 47
MDL
400
550
200
400
250
400
450
250
450
450
450
400
150
250
250
250
450
450
300
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Ecografia glandei tiroide (Doppler color)
Tyroid gland ecography (Doppler color)
Эхография щитовидной железы с цветовым дуплексным скфнированием
Ecografia transabdominală în I trimestru de sarcină
Transabdominal ecography in the first trimester of pregnancy
Трансабдоминальная эхография в I триместре беременности
Ecografia transvaginală în I trimestru de sarcină
Transvaginal ecography in the first trimester of pregnancy
Трансвагинальное эхография в I триместре
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină + Dopplerometria fetoplacentară
Transabdominal ecography in the II-III trimester of pregnancy+ placental doplerometria
Трансабдоминальная эхография в II-III триместре беременности + фетоплацентарная
допплерометрия
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină
Transabdominal ecography in the II-III trimester of pregnancy
Трансабдоминальная эхография в II-III триместре беременности
Ecografia organelor abdominale (organe abdominale + rinichi)
Ecography of the abdominal organs (abdominal organs+kidneys)
Эхография органов брюшной полости (органы брюшной полости + почки)
Ecografia organelor abdominale (organe abdominale + rinichi) + Ecografia transabdominală a organelor
bazinului mic
Ecography of the abdominal organs (abdominal organs+kidneys) + transabdominal Ecography of pelvic
organs
Эхография органов брюшной полости (органы брюшной полости + почки)+ трансабдоминальная
эхография органов малого таза
Ecografia transabdominală a organelor bazinului mic (vezica urinară, prostata, uterul, ovarele)
Transabdominal ecography of pelvic organs (bladder, prostate, uterus, ovaries)
Трансабдоминальная эхография органов малого таза (мочевой пузырь, простата, матка,
яичники)
Ecografia transvaginală a organelor bazinului mic
Transvaginal Ecography of pelvic organs
Трансабдоминальная эхография органов малого таза
Ecografia organelor sistemului urinar (rinichii, glandele suprarenale)
Ecography of urinary system organs (kidneys, adrenal glands)
Эхография органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники )
Ecografia ţesuturilor moi + ganglionii limfatici regionali
Soft tissues ecography + regional lymph nodes
Эхография легких тканей и регионарных лимфоузлов
Ecografia cavităţilor pleurale
Ecography pleural cavities
Эхография плевральной полости
Foliculometria în dinamică
Folliculometry in dynamics
Динамичная фолликулометрия
Foliculometria transabdominală
Transabdominal folliculometry
Трансабдоминальная фолликулометрия
Foliculometria transvaginală
Transvaginal folliculometry
Трансвагинальная фолликулометрия
Neurosonografia la copii
Neurosonography for children
Нейросонография у детей
Screening ecografic în 11-14 săptămîni de sarcină(pentru excluderea patologiilor cromozomiale)
Ecographic screening in 11-14 weeks of pregnancy ( for excluding chromosomal pathologies)
Ультразвуковой скрининг в 11-14 недели беременности ( для исключения хромосомных
патологии)
Pentru sarcină gemelară se adaugă la preţul investigaţiei 30%
For twins at the price of the investigation will be added 30%
Для беременности двойней добавляется 30% к стоимости инвестигации
Page | 48
250
280
300
500
450
380
480
280
350
280
300
150
200
250
300
200
350
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Ecografia de Urgenţă
(în zilele lucrătoare după 18:00, Sîmbăta dupa 14:00, 24 h în zilele de odihnă şi sărbătoare)
Emergency Ecography
(working days after 18:00, Saturday after 14:00, 24 h during weekend and holidays)
Срочная Эхография
(В рабочии дни после 18:00, Субота после 14:00, 24 ч в выходные дни и праздники)
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Ecocardiografia (M,2D,Doppler Color)
1
Echocardiography (M,2D,Doppler Color)
Эхокардиография ( М, 2D, Doppler Color )
Ecografia organelor abdominale (organe abdominale + rinichi)
2
Ecography of the abdominal organs (abdominal organs+kidneys)
Эхография органов брюшной полости (органы брюшной полости + почки)
Ecografia organelor abdominale (organe abdominale + rinichi) + Ecografia transabdominală a
organelor bazinului mic
Ecography of the abdominal organs (abdominal organs+kidneys) + transabdominal Ecography of pelvic
3
organs
Эхография органов брюшной полости (органы брюшной полости + почки)+ трансабдоминальная
эхография органов малого таза
Ecografia organelor sistemului urinar (rinichii, glandele suprarenale)
4
Ecography of urinary system organs (kidneys, adrenal glands)
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники )
Ecografia transabdominală a organelor bazinului mic (vezica urinară, prostata, uterul, ovarele)
Transabdominal eography of pelvic organs (bladder, prostate, uterus, ovaries)
5
Трансабдоминальная эхография органов малого таза (мочевой пузырь, простата, матка,
яичники)
Ecografia transabdominală în I trimestru de sarcină
Transabdominal ecography in the first trimester of pregnancy
6
Трансабдоминальная эхография в I триместре беременности
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină
7
Transabdominal ecography in the II-III trimester of pregnancy
Трансабдоминальная эхография в II-III триместре беременности
Ecografia transabdominală în II-III trimestru de sarcină + Dopplerometria fetoplacentară
Transabdominal ecography in the II-III trimester of pregnancy+ placental doplerometria
8
Трансабдоминальная эхография в II-III триместре беременности + фетоплацентарная
допплерометрия
Ecografia transvaginală a organelor bazinului mic
9
Transvaginal ecography of pelvic organs
Трансабдоминальная эхография органов малого таза
Ecografia transvaginală în I trimestru de sarcină
Transvaginal ecography in the first trimester of pregnancy
10
Трансвагинальное эхография в I триместре
Ecografia organelor abdominale (ficatul, splina, vezica biliară, pancreasul)
Ecography of abdominal organs (pancreas, liver, spleen, gallbladder)
11
Эхография органов брюшной полости (печень, селезенка, желчевыводящие пути,
поджелудочная железа)
Urgenta/Neurosonografia la copii
12
Emergency/Neurosonography for children
Скорая Помощь/Нейросонография у детей
Pentru sarcină gemelară se adaugă la preţul investigaţiei 30%
For twins at the price of the investigation will be added 30%
Для беременности двойней добавляется 30% к стоимости инвестигации
Page | 49
MDL
770
530
670
390
390
390
630
700
490
420
450
300
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Investigaţii Funcţionale/Functional Investigations/Функциональные исследования
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Electrocardiograma (ECG) 12 derivaţii în repaus
1
ECG with 12 leads
Электрокардиограмма ( 12 отведений) в состоянии покоя
Electroencefalograma
2
EEG (Electroencephalogram)
Электроэнцефалограмма
Holter monitorizare (ECG) timp de 24 ore
3
Holter monitoring (ECG) for 24 hours
Мониторизирование ЭКГ за 24 часа (Холтер )
Holter monitorizare ECG + TA
4
Holter monitoring ECG + Blood Pressure
Мониторизирование ЭКГ + АД (Холтер)
Monitorizare TA timp de 24 ore
5
Blood pressure monitoring for 24 hours
Мониторизирование АД за 24 часа
Pachet (ECG +ECoCG+Duplex artere brah + holter ECG)
6
Package (ECG +ECoCG+Duplex arteries brah + holter ECG)
Пакет ( ЭКГ+Эхокардиография + Допплерография брахиоцефальных артерии +Холтер ЭКГ)
Pachet (ECG +ECoCG+Duplex artere brah + monitor TA)
7
Package (ECG +ECoCG+Duplex arteries brah + monitor BP)
Пакет ( ЭКГ+Эхокардиография + Допплерография брахиоцефальных артерии +Холтер АД)
Spirometrie
8
Spirometrie
Спирометрия
Tredmill test
9
Tredmill test
Treadmill тест ( ЭКГ с нагрузкой)
MDL
100
600
450
700
250
1.150
1.000
140
400
Investigaţii Audiologice/Audiological Investigations/Аудиологические Исследования
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Audiometria vocală
1
Vocal audiometry
Речевая аудиометрия
Аudiometria tonală
2
Tonal audiometry
Тональная аудиометрия
Endoscopia nazo-faringo-laringeană
3
Naso-pharyngeal-laryngeal endoscopy
Эндоскопия ЛОР-органов
Examenul aparatului vestibular
4
Vestibular examination
Иследование вестибюлярного аппарата
Extracţie corp străin nazo-faringean
5
Naso-pharyngeal foreign body removal
Извлечение инородного тела из носоглотки
Impendansmetria
6
Impendansmetry
Импендансметрия
Screening auditiv I - Otoemisia acustică (screening nou-născuţi şi copii mici)
7
Hearing screening I - acoustic Otoemission (screening for newborns and small children)
Слуховой скрининг I - aкустическая отоэмиссия (скрининг новорожденных и детей)
Screening auditiv II - Testarea AABR (potenţiale evocate auditive determinate automat)
Hearing Screening II - AABR testing (auditory evoked potentials determined automatically)
8
Слуховой Скрининг II - AABR тестирование (слуховыe вызванныe потенциалы определяется
автоматически)
Page | 50
MDL
100
150
250
250
160
160
250
450
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Investigaţii Endoscopice/Endoscopic Investigations/Эндоскопические Исследования
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Biopsie (la necesitate, cu eliberarea rezultatelor în timpul investigaţiei)
1
Biopsy (if needed, with results issued during the investigation)
Биопсия (при необходимости, выдача результата во время исследования)
Biopsie gastrică (duoden, colon)
2
Gastric biopsy (duodenum, colon)
Желудочная биопсия (двенадцатиперстной кишки, толстой кишки)
Colonoscopia
3
Colonoscopy
Колоноскопия
Colonoscopia cu anestezie
4
Colonoscopy with anesthesia
Колоноскопия с анестезией
Fibrobronhoscopia cu anestezie locală
5
Fibrobronchoscopy with local anesthesia
Фибробронхоскопия под местной анестезией
Gastroduodenoscopia
6
Gastroduodenoscopy
Гастродуоденоскопия
Gastroduodenoscopia cu anestezie
7
Gastroduodenoscopy with anesthesia
Гастродуоденоскопия с анестезией
Test Rapid Intoleranţă la lactoză prin biopsie duodenală
8
Quick Test Lactose intolerance (duodenal biopsy)
Экспресс-тест непереносимость лактозы (биопсия двенадцатиперстной кишки)
Page | 51
MDL
180
180
700
1.900
1.200
470
670
1.200
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
STOMATOLOGIE/STOMATOLOGY/СТОМАТОЛОГИЯ
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Consultaţia stomatologului
1
Stomatology consultation
Консультация стоматолога
Consultaţia ortodontului
2
Ortodont consultation
Консультация ортодонта
Consultaţia profilactică stomatologică
3
Prophylactic Dental Consultation
Профилактическая стоматология Консультация
Radiografie dentară (1 dinte)
4
Dental Radiography (1 Tooth)
Рентген зуба (1 зуба)
Tratamentul cariei dentare (obt. perm. foto pe o supr.dent)
5
Treatment of dental caries (OBT. Perm. Photo on super.dent)
Лечение кариеса (поверхностный кариес)
Tratamentul cariei dentare medii
6
Treatment of dental medium caries
Лечение среднего кариеса
Tratamentul cariei dentare (obt. perm.cu defect >75%)
7
Treatment of dental caries (OBT. Perm.cu defect> 75%)
Лечение кариеса (постановка постоянной фотопломбы с дефектом >75%)
Tratamentul cariei dentare (restaurarea dinţilor laterali)
8
Treatment of dental caries (restoration tooth from sides)
Лечение кариеса (реставрация латеральных зубов)
Obturaţie provizorie
9
Temporary obturation
Временная пломба
Tratamentul cariei profunde
10
Treatment of deep caries
Лечение глубокого кариеса
Periaj dentar profesional
11
Professional tooth brushing
Професиональная чистка
Albire dentară (2 vizite)
12
Dental Whitening (2 views)
Отбеливание зубов (2 процед.)
Tratament paradontic (detartraj cu ultrasunet)
13
Parodontal treatment (scaling ultrasound)
Пародонтическое лечение (ультразвуковая чистка зубов)
Tratament paradontic (sablare cu air-flow)
14
Parodontal treatment (blasting air-flow)
Пародонтическое лечение (чистка зуба воздушным потоком)
Tratamentul cariei la dinţii de lapte (Twinky Star)
15
Treatment of milk teeth caries (Twinky Star)
Лечение кариеса молочных зубов
Extracţia dintelui
16
Tooth extraction
Удаление зуба
Chirurgie (extracţia dintelui, atipica, molari de minte)
17
Surgery intervention (tooth extraction, atypical wisdom teeth)
Xирургия (удаление атипичного зуба, зуба мудрости)
Chirurgie (extracţia dintelui în plus)
18
Surgery intervention (tooth extraction,extra teeth)
Челюстно-лицовая хирургия (удаление «лишнего» зуба)
Extracţia dintelui de lapte
19
Milk tooth extraction
Удаление молочного зуба
Page | 52
MDL
Gratis
220 lei
220 lei
60 lei
320 lei
470 lei
820 lei
1.200
30 lei
590
200
3.000
400
450
300
250
700
1.200
150-250
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
SERVICII DE ASISTENŢĂ MOBILĂ LA DOMICILIU
MOBILE HOME ASSISTANCE
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Consultaţia primară a medicului generalist de urgenţă
Emergency consultation at home
Первичная консултация врача
500
Prețul afișat include: Consultaţia pacientului, examinarea clinică a pacientului, măsurarea temperaturii corpului, măsurarea tensiunii
arteriale, electrocardiograma(ECG) 12 derivaţii în repaus (în caz de necesitate), colectarea probelor de laborator conform listei
serviciilor Medpark, indicarea tratamentului, însoţirea pacientului pentru spitalizare (în caz de necesitate)
The displayed price includes: Consultation of the patient, Clinical examination of the patient, Measurement of body temperature,
Measurement of blood pressure, electrocardiogram (ECG), collection of laboratory samples for transmission to the laboratory
(payment according to the tariffs), treatment, support the patient in the hospital inpatient unit( if it’s necessarily)
Указанная цена включает: онсультацию пациента, Клиническое обследование пациента, Измерение
температуры тела, Измерение артериального давления, Электрокардиограмма (ЕКГ), Сбор лабораторных
образцов, для их передачи в лабораторию (оплата согласно тарифам), Назначение лечения,
Сопровождение пациента в стационарное отделение больницы
Aerosoli (o şedinţă)
Aerosols (one session)
Ингаляция (1 процедура)
Colectarea analizelor(sange, urina, mase fecale, exudat faringian, exudat nazal)
Sampling(blood, urine, faeces, throat swabs, nasal exudate)
Забор лабораторных анализов(кровь, моча, фекалии, мазка горла, мазка носа)
Sondaj vezical, schimbare sondă vezicală (la domiciliu) (Costul consumabilelor inclus)
Catheterization, bladder probe change (at home) (Cost of consumables included)
Катетеризация мочевого пузыря, изменение мочевого катетера (на дому) (Стоимость расходных
материалов входит в услугу)
Injecţie intramusculară+ măsurarea TA
Intramuscular injection+measuring BP
Внутримышечная иньекция+измерение ТА
Injecţie intravenoasă+ măsurarea TA
Intravenous injection+measuring BP
Внутривенная иньекция+измерение ТА
Injecţie subcutanată+ măsurarea TA
Subcutaneous injection+measuring BP
Подкожная иньекция+измерение ТА
Măsurarea glicemiei cu glucotestul
Glucose measurement with glucotest
Измерение сахара крови глюготестом
Montare branulă( cost branula inclus)
Cannula mounting (Catheter cost included)
Введение внутривенного катетера(Стоимость катетера входит в услугу)
Pansament postoperatoriu, îngrijirea plăgilor, îngrijirea escarelor multiple (la domiciliu)
Postoperative bandage, wound care, care of multiple pressure sores
Наложение повязки, уход нескольких раны, уход нескольких пролежней(на дому)
Perfuzie (montare+perfuzor) + măsurarea TA(Costul consumabilelor inclus)
Perfusion (installation+perfuzor) +measuring BP(Cost of consumables included)
Перфузия (установка+вливания) +измерение ТА (Стоимость расходных материалов входит в услугу)
Transportul asistentei Medicale la chemare (la domiciliu) - mun.Chişinău
Transportation of nurse at call (at home) - Chişinău mun.
Перевозка медсестры при вызове (на дому) – Кишинев
Transportul asistentei medicale la chemare (la domiciliu) – sub.mun.Chişinău
Transportation of nurse at call (at home) –Chişinău mun.
Перевозка медсестры при вызове (на дому) – приг. Кишинев
Masaj şi kinetoterapie pentru copii
Massage and physiotherapy for children
Массаж и физиотерапия для детей
Page | 53
140
Gratuit
200
80
150
80
100
150
150
300
200
250
600
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Laborator/Laboratory/Лаборатория
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
Acidul uric seric/Acid uric in urina
1
Uric acid in serum/ Uric acid in urine
Мочевая кислота/ Мочевая кислота в моче
Alanin-aminotransferaza serică (ALAT) Fibrotest/Fibromax
2
Alanine aminotransferase in serum (ALAT) Fibrotest/Fibromax
Аланин-аминотрансфераза (АЛAТ) Fibrotest/Fibromax
Alfa-Amilaza pancreatică (ser/plasmă)
3
Pancreatic alpha-amylase
Панкреатическая aльфа-амилаза
Alfa-Amilaza pancreatică (urina proba spontană)
4
Pancreatic alpha-amylase (urine spontenous sample)
Панкреатическая aльфа-амилаза (Спонтанный образец мочи)
Aspartat-aminotransferaza serică (ASAT)
5
Aspartat-aminotranspherase in serum (ASAT)
Аспарт-атаминотрансфераза (АСAТ)
Bilirubina directă serică/ Bilirubina indirectă serică/ Bilirubina totală serică
6
Direct bilirubin in serum/ Indirect bilirubin in serum/ Total bilirubin in serum
Прямой билирубин/ Непрямой билирубин/ Общий билирубин
Colesterolul seric
7
Cholesterol in serum
Сывороточный холестерин
Corpi cetonici în urină
8
Ketone bodies in urine
Кетоновые тела в анализе мочи
Gama-glutamiltranspeptidaza serică (GGTP)
9
Gamma-glutamyl transpeptidase in serum (GGTP)
Гамма-Глутаматтранспептидаза (ГГТ)
Hemoglobina glicozilată (Hb A1c)
10
Glicolized hemoglobine (Hb A1c)
Гликолизированный гемоглобин(HbA1)
Lipaza serică
11
Serum lipase
Липазы сыворотки крови
Lipoproteinele serice cu densitate înaltă (HDL-colesterol)
12
High-density lipoprotein (HDL-colesterol)
Липопротеины высокой плотности (HDL-холестерин)
Lipoproteinele serice cu densitate joasă (LDL-colesterol)
13
Low-density lipoprotein (LDL-colesterol)
Липопротеины низкой плотности (LDL-холестерин)
Trigliceridele serice
14
Triglycerides in serum
Сывороточные триглицериды
Ureea serică
15
Ureea sericum
Мочевина
Creatinina serică
16
Creatinine in serum
Сывороточный креатинин
Examen coproparazitologic (ouă de helminţi)
Coproparasitologic analysis (helminth eggs)
Яйца гельминтов (яйца гельминтов)
Analiza generală a urinei (20 parametri)
Urinalysis (20 parameters)
Общий анализ мочи (20 параметров)
Analiza generală a sîngelui (18 parametri)
General blood analysis (18 parameters)
Общий анализ крови (18 параметров)
Page | 54
MDL
70
45
90
90
135
70
70
60
60
300
135
135
135
70
70
70
60
150
190
Spitalul Internaţional Medpark
ÎCS "Health Forever International" SRL, C/F 1008600035906
Servicii suplimentare/ Transfer cu ambulanţa
Complementary services/ Transfer with Ambulance
Дополнительные услуги/ Перевозка на машине скорой помощи
Lista tarife ale serviciilor prestate
Services rates
Цены на оказываемые услуги
1
Anenii Noi
MDL
900
2
Bălţi
2100
3
Briceni
3350
4
Cahul
2500
5
Călăraşi
1050
6
Cantemir
2200
7
Căuşeni
1300
8
Ceadîr-Lunga
2000
9
Cimişlia
1350
10
Comrat
1700
11
Criuleni
900
12
Donduşeni
3250
13
Drochia
2550
14
Dubăsari
1000
15
Edineţ
3150
16
Făleşti
2050
17
Floreşti
1350
18
Glodeni
2700
19
Hânceşti
950
20
Ialoveni
700
21
Leova
1700
22
Nisporeni
1500
23
Ocniţa
3300
24
Orhei
1000
25
Rezina
1650
26
Râşcani
1850
27
Sângerei
1700
28
Şoldăneşti
1750
29
Soroca
2450
30
Ştefan Vodă
1700
31
Străşeni
750
32
Taraclia
2250
33
Teleneşti
1450
34
Ungheni
1650
35
Vulcăneşti
2800
36
sub. mun. Chişinău
550
37
mun. Chişinău
500
Page | 55
Похожие документы
Скачать
Учебные коллекции